Hlavná

Infarkt

Funkcie ľavej a pravej hemisféry mozgu

Analyzoval som článok, ktorý som čítal na internete, o funkciách mozgových hemisfér. Údaje získané metódou numerickej logiky vedy z logikológie som porovnal s textom článku a tu je to, čo z toho vyplynulo.

Ľudský mozog je hlavným oddelením centrálneho nervového systému, nachádza sa v hlavovej dutine. Mozog obsahuje veľké množstvo neurónov, medzi ktorými sú synaptické spojenia. Tieto spojenia umožňujú neurónom vytvárať elektrické impulzy, ktoré riadia plné fungovanie ľudského tela.

Ľudský mozog nie je úplne pochopený. Vedci sa domnievajú, že v ľudskom organizme je do procesu života zapojená iba časť neurónov, a preto veľa ľudí neukazuje svoje možné schopnosti..

ĽAVÁ POLOŽKA ZBRANÝCH A SÚVISIACICH FUNKCIÍ.

Podľa článku na internete,
ĽAVÁ HEMISFÉRA BRAINU je zodpovedná za verbálne informácie, je zodpovedná za jazykové schopnosti osoby, ovláda reč, schopnosť písať a čítať. Vďaka práci na ľavej pologuli si človek dokáže pamätať na rôzne fakty, udalosti, dátumy, mená, ich postupnosť a ako bude vyzerať písomne. Ľavá hemisféra je zodpovedná za analytické myslenie človeka, vďaka čomu sa vyvíja logika a analýza faktov, ako aj manipulácia s číslami a matematickými vzorcami. Ľavá hemisféra je okrem toho zodpovedná za postupnosť spracovania informácií (fázové spracovanie)..
Podľa numerickej logiky vedy z logikológie,
ĽAVÁ hemisféra mozgu je zodpovedná za nasledujúce funkcie:
168 Ľavá hemisféra + 42 mozgov + 93 odpovedí = 303
303 = 82 pre logiku + 140 myslenie + 81 mentalita, myšlienky, príťažlivosť, sebectvo, narodenie
303 = 102 pre lásku + 195 nadmerná aktivita, vytrvalosť, reinkarnácia, reprodukcia, koordinácia + 6 áno
303 = 102 pre lásku + 201 oplodnenie
303 = 128 za slušnosť, kopírovanie, požehnanie + 175 pravdivých výrokov
303 = 110 za vieru v Boha, za dobrú vôľu, za duchovné, za smerovanie, za usilovnosť, za modlitby, za súbor pravidiel, za premýšľanie + 193 pravý súd
303 = 248 pre písaný jazyk + 55 pravda
303 = 107 pre školné + 196 vzájomnej závislosti
303 = 139 pre praktickosť, pre vlastenectvo, pre spoľahlivosť, pre zvládnutie + 164 gramotnosti, akademický výkon, pre úprimnosť, pre oddanosť, pre obnovenie, pre interakciu, pre ľudskú reč
303 = 134 pre vedeckú + 74 prácu + 95 potešenie
303 = 139 pre kreatívne + 164 citlivé pocity
303 = 112 pre smrť, pre pocit, pre vášeň, pre súcit + 43 pravý + 148 pravý súd, Božia vôľa


Vďaka ľavej hemisfére sa všetky informácie prijaté osobou spracúvajú, klasifikujú, analyzujú, ľavá hemisféra vytvára príčinné vzťahy a formuluje závery.

PRÁVO HEMISFÉRA ZRKADLA A JEJ FUNKCIE.

Pravá hemisféra mozgu je zodpovedná za spracovanie takzvaných neverbálnych informácií, to znamená za spracovanie informácií vyjadrených v obrázkoch a symboloch, nie slovách.

Pravá hemisféra je zodpovedná za fantáziu, pomocou ktorej je človek schopný fantazírovať, snívať a tiež komponovať, učiť sa poéziu a prózu. Tu sú ľudské schopnosti pre iniciatívu a umenie (hudba, kresba atď.). Pravá hemisféra je zodpovedná za paralelné spracovanie informácií, čo znamená, že rovnako ako počítač umožňuje súčasne analyzovať niekoľko rôznych prúdov informácií, robiť rozhodnutia a riešiť problémy, pričom problém posudzuje súčasne ako celok az rôznych uhlov..

Vďaka pravej hemisfére mozgu vytvárame intuitívne spojenia medzi obrázkami, rozumieme rôznym metaforám a vnímame humor. Pravá hemisféra umožňuje človeku rozoznať zložité obrazy, ktoré sa nedajú rozložiť na elementárne komponenty, napríklad na proces rozpoznávania tvárí ľudí a emócií, ktoré tieto tváre zobrazujú..


Pravá hemisféra mozgu

180 pravej hemisféry + 42 mozgov + 93 odpovedí = 315
315 = 125 pre inštinkt + 147 pre intuíciu + 43 pravda
315 = 95 pre budúcnosť, pre túto chvíľu, pre náhoda, pre kolaps, pre ničotu, pre Božie slovo, pre spustenie divočiny + 220 pravdivých výrokov
315 = 140 pre odvahu, pre zlosť, pre obdiv, pre senzitizmus + 175 pravdivých výrokov
315 = 167 pre výpočet, pre počítač, pre duchovný svet, pre vinu + 148 skutočného úsudku, Božiu vôľu
315 = 122 na celý život, na výchovu, na klamstvo + 193 na skutočný úsudok
315 = 144 pre humanitárne vzdelávanie + 93 + 78 ľudí
315 = 168 pre komunikáciu s Bohom + 147 pre intuíciu
315 = 85 za vieru, za rozvoj, za srdce, za posolstvo, za krízu + 230 zamestnaní
315 = 102 pre lásku + 176 virtuálnych + 37 anjelov
315 = 107 na učenie + 66 na život + 142 pokoj na duši, matematika slov, na tvrdú prácu, na sebapoznanie, na umenie, na výsledok
315 = 142 pre kreativitu + 173 pre sylloritmy aj pre prísahové slová
315 = 130 pre metafory + 72 obrázkov + 113 rozsudkov
315 = 10 za + 57 dlhých + 100 vier v Boha + 148 pravých súdov, Božia vôľa
315 = 112 za smrť, za cit, za vášeň, za súcit + 55 pravých + 148 pravých súdov
315 = 80 na život + 42 mozgu + 193 skutočných úsudkov

Synchronizovaná prevádzka oboch hemisfér

Intuitívne fungovanie pravej hemisféry mozgu je založené na materiáloch, ktoré boli analyzované ľavou hemisférou. Je potrebné poznamenať, že práca oboch hemisfér mozgu je pre ľudí rovnako dôležitá. S pomocou ľavej pologule je svet zjednodušený a analyzovaný a vďaka pravej je vnímaný ako skutočne..
Všeobecne sa uznáva, že,
ak by neexistovala správna „kreatívna“ hemisféra mozgu, ľudia by sa prepočítali na výpočet, bez emócií, strojov, ktoré by dokázali prispôsobiť svet ich živobytiu.

Je potrebné poznamenať, že pravá hemisféra riadi činnosť ľavej polovice ľudského tela a ľavá hemisféra kontroluje pravú polovicu tela. Preto sa verí, že človek, ktorý má lepšie vyvinutú ľavú polovicu tela („ľavák“), má lepšie rozvinuté a tvorivé schopnosti.,
ale to nie je úplne presné.
Logikológia naznačuje, že existujú funkcie, ktoré regulujú ľavú aj pravú hemisféru mozgu, medzi ktoré patria:

303 ľavá hemisféra mozgu je zodpovedná = 110 za vieru v Boha, za dobrú vôľu, za smerovanie, za duchovnú, za usilovnosť, za modlitby, za súbor pravidiel, za premýšľanie + 193 pravého úsudku
303 = 107 pre školné + 196 vzájomnej závislosti
303 = 139 pre kreatívne + 164 citlivé pocity


315 pravého mozgu = 168 na komunikáciu s Bohom + 147 na intuíciu
315 = 10 za + 57 dlhých + 100 vier v Boha + 148 pravých súdov, Božia vôľa
315 = 107 na výcvik + 66 na život + 142 na tvrdú prácu, pre sebapoznanie, pre umenie, pre výsledok

315 = 167 pre výpočet, pre počítač + 148 skutočný súd, Božia vôľa
315 = 174 pre kreatívnu + 141 osobnosť
315 = 142 pre kreativitu + 173 pre sylloritmy aj pre prísahové slová

To znamená, že hlavné funkcie sú okamžite ovládané oboma hemisférami mozgu a v prípade poškodenia jednej z hemisfér mozgu je druhá schopná vykonávať svoje funkcie..

Čo je zodpovedné za pravú a ľavú hemisféru mozgu

Funkčnými časťami mozgu sú trup, mozoček a terminálna časť, ktorá obsahuje mozgové hemisféry. Poslednou zložkou je najobsiahlejšia časť - zaberá asi 80% hmotnosti tela a 2% hmotnosti ľudského tela, zatiaľ čo až 25% všetkej energie vyrobenej v tele sa vynakladá na jej prácu..

Mozgové hemisféry sa mierne líšia veľkosťou, veľkosťou konvolúcií a funkciami, ktoré vykonávajú: ľavica je zodpovedná za logické a analytické myslenie a právo na motilitu. Navyše sú vzájomne zameniteľné - ak je jedna z nich poškodená, druhá je schopná čiastočne prevziať svoje funkcie.

Pri štúdiu mozgu slávnych ľudí si odborníci všimli, že schopnosť človeka závisí od toho, ktorá polovica záverečnej časti je rozvinutejšia. Napríklad umelci a básnici najčastejšie rozvíjajú pravú hemisféru, pretože táto časť mozgu je zodpovedná za tvorivé schopnosti..

Čo tvorí povrch mozgových hemisfér

Hlavné aspekty fyziológie mozgových hemisfér, alebo ako sa tiež nazývajú hemisféry, na príklade vývoja mozgu u dieťaťa od počatia.

Centrálny nervový systém sa začína rozvíjať takmer okamžite po oplodnení vajíčka a už 4 týždne po implantácii embrya do maternicovej sliznice pozostáva z 3 mozgových váčkov zapojených do série. Prvou z nich je základ prednej časti mozgu, a preto jej mozgové hemisféry, druhá - stredná mozog a posledná tretia tvorí kosoštvorec..

Paralelne s týmto procesom je mozgová kôra nukleaovaná - spočiatku vyzerá ako malá dlhá doska šedej hmoty, ktorá pozostáva hlavne zo zhluku neurónových telies..

Potom dôjde k fyziologickému dozrievaniu hlavných častí mozgu: do 9. týždňa tehotenstva sa predná časť zväčší a vytvorí 2 veľké hemisféry prepojené špeciálnou štruktúrou - corpus callosum. Okrem menších nervových komisií (vynikajúcich a zadných komisií, oblúka mozgu) sa skladá z veľkého zväzku procesov nervových buniek - axónov, ktoré sa nachádzajú hlavne v priečnom smere. Táto štruktúra vám následne umožňuje okamžite prenášať informácie z jednej časti mozgu do druhej.

V tomto okamihu tiež dochádza k zmenám v kortexe pokrývajúcom bielu hmotu hemisfér: dochádza k postupnému hromadeniu vrstiev a zväčšovaniu oblasti pokrytia. V tomto prípade sa horná kortikálna vrstva zvyšuje rýchlejšie ako spodná, v dôsledku čoho sa objavujú záhyby a ryhy.

Napríklad do veku 6 mesiacov má ľavá hemisféra všetky hlavné primárne konvúcie: laterálne, centrálne, corpus callosum, parieto-týlne a ostrohu, pričom vzorec ich umiestnenia sa odráža na pravej hemisfére. Potom sa vytvoria konvolúcie druhého radu a súčasne sa zvýši počet vrstiev mozgovej kôry..

V čase narodenia sú posledné časti a podľa toho mozgové hemisféry ľudského mozgu známe všetkým a kôra sa skladá zo všetkých 6 vrstiev. Rast počtu neurónov sa zastaví. Zvýšenie hmotnosti mozgovej látky v budúcnosti je výsledkom rastu existujúcich nervových buniek a vývoja gliových tkanív..

Ako sa dieťa vyvíja, neuróny tvoria ešte väčšiu rozvetvenú sieť interneuronálnych spojení. U väčšiny ľudí sa zlepšenie mozgu končí vo veku 18 rokov..

Mozgová kôra dospelého, pokrývajúca celý povrch mozgových hemisfér, pozostáva z niekoľkých funkčných vrstiev:

 1. molekulárnej;
 2. vonkajšie granulované;
 3. pyramidálne;
 4. vnútorné granulované;
 5. gangliové;
 6. multimorphic;
 7. Biela hmota.

Neuróny týchto štruktúr majú odlišnú štruktúru a funkčný účel, ale súčasne vytvárajú sivú hmotu mozgu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou mozgových hemisfér. Pomocou týchto funkčných jednotiek mozgová kôra tiež vykonáva všetky hlavné prejavy vyššej nervovej aktivity človeka - myslenie, spomínanie, emocionálny stav, reč a pozornosť.

Hrúbka kôry nie je rovnomerná napr. Dosahuje najvyššiu hodnotu v horných častiach precentrálneho a postcentrálneho gyru. V tomto prípade je usporiadanie konvolúcií prísne individuálne - na zemi nie sú dvaja ľudia s rovnakým mozgom.

Anatomicky je povrch mozgových hemisfér rozdelený do niekoľkých častí alebo lalokov, ohraničených najvýznamnejším gyrom:

 1. Predný lalok. Vzadu je obmedzená strednou brázdou, pod ňou bočná. V smere dopredu od centrálneho sulku a rovnobežne s ním ležia horné a dolné precentrálne sulci. Medzi nimi a strednou drážkou je predný stredný gyrus. Z obidvoch precentrálnych drážok sa horná a dolná čelná drážka rozkladajú v pravom uhle, čím obmedzujú tri čelné gyrusy - hornú strednú a dolnú.
 2. Parietálny lalok. Tento lalok je ohraničený spredu centrálnou brázdou, zdola - bočnou a zozadu - parieto-týlnymi a priečnymi týlnymi brázdami. Paralelne s centrálnou brázdou a pred ňou je postcentrálna brázda, ktorá je rozdelená na hornú a dolnú brázdu. Medzi ňou a strednou drážkou je zadný stredný gyrus.
 3. Záchvatový lalok. Boky a krivky na vonkajšom povrchu týlneho laloku sú schopné zmeniť svoj smer. Najkonštantnejšou z nich je vynikajúci týlny gyrus. Na hranici parietálneho laloku a týlneho laloku sa nachádza niekoľko prechodných stočení. Prvý obklopuje dolný koniec, ktorý sa tiahne k vonkajšiemu povrchu hemisféry parieto-týlneho sulku. V zadnej časti týlneho laloku sú jedna alebo dve polárne drážky, ktoré majú zvislý smer a obmedzujú zostupnú týlnu konvolúciu na týlnom póle..
 4. Časový lalok. Táto časť hemisféry je ohraničená prednou bočnou drážkou a v zadnej časti priamkou spájajúcou zadný koniec bočnej drážky so spodným koncom priečnej týlnej drážky. Na vonkajšom povrchu spánkového laloku sú horné, stredné a dolné spánkové drážky. Povrch nadčasového gyrusu tvorí spodnú stenu bočnej drážky a je rozdelený na dve časti: operačnú, pokrytú parietálnou výstelkou a prednú - ostrovnú.
 5. Island. Nachádza sa hlboko v bočnej drážke.

Ukazuje sa teda, že mozgová kôra pokrývajúca celý povrch mozgových hemisfér je hlavným prvkom centrálneho nervového systému, ktorý vám umožňuje spracovať a reprodukovať informácie získané z prostredia prostredníctvom zmyslov: videnie, dotyk, čuch, sluch a chuť. Podieľa sa tiež na tvorbe kortikálnych reflexov, cielených akcií a podieľa sa na formovaní charakteristík ľudského správania..

Čo je zodpovedné za ľavú a pravú hemisféru mozgu

Celý povrch kortexu predného mozgu, ktorý zahŕňa poslednú časť, je pokrytý ryhami a hrebeňmi, ktoré rozdeľujú povrch mozgovej hemisféry na niekoľko častí:

 • Čelné. Nachádza sa pred mozgovými hemisférami a je zodpovedný za vykonávanie dobrovoľných pohybov, reči a duševnej činnosti. Kontroluje tiež myslenie a určuje ľudské správanie v spoločnosti..
 • Temennej. Podieľa sa na porozumení priestorovej orientácie tela a analyzuje aj proporcie a veľkosť objektov tretích strán.
 • Výbežok. Mozog pomocou nej spracováva a analyzuje prichádzajúce vizuálne informácie..
 • Temporálnej. Slúži ako analyzátor chuťových a sluchových vnemov a podieľa sa tiež na porozumení reči, formovaní emócií a zapamätaní prichádzajúcich údajov..
 • Island. Slúži ako analyzátor chuti.

V priebehu výskumu odborníci zistili, že mozgová kôra vníma a reprodukuje informácie pochádzajúce zo zmyslových orgánov zrkadlovým spôsobom, to znamená, že keď sa človek rozhodne pohnúť pravou rukou, potom motorická zóna ľavej hemisféry začne fungovať a naopak - ak sa hnutie uskutoční ľavou rukou, potom pravá hemisféra mozgu funguje.

Pravá a ľavá hemisféra mozgu majú rovnakú morfologickú štruktúru, ale napriek tomu vykonávajú v tele rôzne funkcie..

Stručne povedané, práca ľavej hemisféry je zameraná na logické myslenie a analytické vnímanie informácií, zatiaľ čo pravica je tvorcom myšlienok a priestorového myslenia..

Oblasti špecializácie oboch hemisfér sú podrobnejšie rozobraté v tabuľke:

Ľavá hemisféraPravá hemisféra
Č. P / pHlavnou oblasťou činnosti tejto časti záverečného oddelenia je logické a analytické myslenie:Práca pravej hemisféry je zameraná na vnímanie neverbálnych informácií, to jest z vonkajšieho prostredia nie slovami, ale symbolmi a obrázkami:
1S tým človek rozvíja svoju reč, píše a pamätá si dátumy a udalosti zo svojho života.Je zodpovedný za priestorové umiestnenie tela, konkrétne za jeho súčasné umiestnenie. Táto funkcia umožňuje osobe dobre sa pohybovať v prostredí, napríklad v lese. Ľudia s rozvinutou pravou hemisférou neriešia hádanky dlho a ľahko sa s mozaikami vyrovnajú..
2V tejto časti mozgu prebieha analytické spracovanie prijatých informácií zo zmyslov a v súčasnej situácii sa hľadá racionálne riešenie..Pravá hemisféra určuje tvorivé schopnosti jednotlivca, napríklad vnímanie a reprodukciu hudobných skladieb a piesní, tj osoba, ktorá má túto rozvinutú zónu vnímania, počúva falošné tóny pri spievaní alebo hraní na hudobný nástroj..
3Rozpoznáva iba priamy význam slov, napríklad ľudia, ktorí majú túto zónu poškodenú, nedokážu pochopiť význam vtipov a prísloví, pretože vyžadujú vytvorenie mentálnej príčinnej súvislosti. V tomto prípade sa dáta prijaté z prostredia spracúvajú postupne..Pomocou pravej hemisféry človek pochopí význam prísloví, prísloví a iných informácií prezentovaných vo forme metafory. Napríklad slovo „horí“ v básni: „Oheň červeného horského popola horí v záhrade“ by sa nemal brať doslovne, pretože v tomto prípade autor porovnával plody horského popola s plameňom ohňa..
4Táto časť mozgu je analytickým centrom získaných vizuálnych informácií, takže ľudia, ktorí vyvinuli túto hemisféru, vykazujú schopnosti pre presné vedy: matematiku alebo napríklad fyziku, pretože pri riešení úloh vyžadujú logický prístup..S pomocou pravej hemisféry môže človek snívať a vymýšľať udalosti v rôznych situáciách, to znamená, keď fantazíruje slovami: „predstavte si, ak...“, v tom okamihu je táto časť mozgu zahrnutá do jeho práce. Táto funkcia sa používa aj pri písaní surrealistických obrazov, ktoré vyžadujú umelcovu bohatú predstavivosť..
5Riadi a dáva signály na cielený pohyb končatín a orgánov na pravej strane tela.Emocionálna sféra psychiky, hoci nie je produktom činnosti mozgovej kôry, je stále podriadená pravej mozgovej pologuli, pretože neverbálne vnímanie informácií a ich priestorové spracovanie, ktoré vyžaduje dobrú fantáziu, často zohrávajú pri formovaní pocitov zásadnú úlohu..
6-Pravá hemisféra mozgu je tiež zodpovedná za zmyslové vnímanie sexuálneho partnera, zatiaľ čo proces kopulácie je riadený ľavou stranou záverečnej sekcie..
7-Pravá hemisféra je zodpovedná za vnímanie mystických a náboženských udalostí, za sny a za zavádzanie určitých hodnôt do života jednotlivca..
8-Ovláda pohyby na ľavej strane tela.
9-Je známe, že pravá hemisféra mozgu je schopná simultánne vnímať a spracovávať veľké množstvo informácií bez toho, aby sa uchýlila k analýze situácie. Napríklad pomocou tejto pomoci osoba rozpoznáva známe tváre a určuje emocionálny stav partnera, ktorý používa iba jeden výraz tváre..

Kôra ľavej a pravej hemisféry mozgu sa tiež podieľa na vzniku kondicionovaných reflexov, ktorých charakteristickou črtou je to, že sa tvoria v priebehu života človeka a nie sú konštantné, to znamená, že môžu zmiznúť a znova sa objaviť v závislosti od podmienok prostredia..

Zároveň prichádzajúce informácie spracúvajú všetky funkčné centrá mozgových hemisfér: sluchové, rečové, motorické, vizuálne, čo umožňuje telu dať odpoveď bez toho, aby sa uchýlilo k duševnej činnosti, to znamená na podvedomej úrovni. Z tohto dôvodu novorodenci nemajú podmienené reflexy, pretože nemajú životné skúsenosti..

Ľavá mozgová hemisféra a súvisiace funkcie

Navonok sa ľavá časť mozgu prakticky nelíši od pravého - pre každú osobu je umiestnenie zón a počet stočení na oboch stranách orgánu rovnaké. Zároveň je to zrkadlový obraz pravej hemisféry.

Ľavá hemisféra mozgu je zodpovedná za vnímanie verbálnych informácií, tj údajov prenášaných pomocou ústnej reči, písania alebo textu. Jeho motorická zóna je zodpovedná za správnu výslovnosť zvukov reči, krásny rukopis, náchylnosť k písaniu a čítaniu. Vyvinutá časová zóna zároveň naznačí schopnosť osoby zapamätať si dátumy, čísla a iné písomné symboly.

Ľavá hemisféra mozgu okrem hlavných funkcií plní aj niekoľko úloh, ktoré určujú určité charakteristické črty:

 • Schopnosť myslieť logicky zanecháva svoje stopy na ľudskom správaní, takže existuje názor, že ľudia s rozvinutou logikou sú sebeckí. Nie je to tak preto, lebo títo ľudia vidia zisk vo všetkom, ale preto, že ich mozog hľadá racionálnejšie riešenia úloh, niekedy na úkor ostatných..
 • Láskyplnosť. Ľudia s rozvinutou ľavou hemisférou sú vďaka svojej vytrvalosti schopní dosiahnuť objekt príťažlivosti rôznymi spôsobmi, ale, bohužiaľ, po získaní toho, čo chcú, rýchlo ochladia - jednoducho sa nezaujímajú, pretože väčšina ľudí je predvídateľná.
 • Vďaka svojej presnosti a logickému prístupu vo všetkom má väčšina „ľavicových hemisfér“ vrodenú slušnosť voči ostatným, hoci za to sa im často musí pripomínať určité normy správania v detstve.
 • Ľudia s rozvinutou ľavou pologuľou takmer vždy logicky uvažujú. Z tohto dôvodu nemôžu presne interpretovať správanie ostatných, najmä ak situácia nie je bežná..
 • Keďže jednotlivci s rozvinutou ľavou hemisférou sú vo všetkom dôslední, zriedka pri písaní textov robia syntaktické a pravopisné chyby. V tomto ohľade sa ich rukopis vyznačuje správnym pravopisom písmen a číslic.
 • Učí sa rýchlo, pretože môžu sústrediť všetku svoju pozornosť na jednu vec..
 • Spravidla sú ľudia s rozvinutou ľavou hemisférou spoľahliví, to znamená, že sa na ne môžete spoľahnúť pri akejkoľvek otázke.

Ak človek vykazuje všetky vyššie uvedené vlastnosti, naznačuje to, že jeho ľavá hemisféra je rozvinutejšia v porovnaní s pravou stranou mozgu..

Pravá hemisféra mozgu a jeho funkcie

Špecializáciou pravej hemisféry mozgu je intuícia a vnímanie neverbálnych informácií, tj údajov vyjadrených výrazmi tváre, gestami a intonáciou partnera..

Je pozoruhodné, že ľudia s rozvinutou pravou hemisférou sú schopní preukázať svoje schopnosti v určitých druhoch umenia: maľba, modelovanie, hudba, poézia. Je to spôsobené skutočnosťou, že sú schopní uvažovať priestorovo, bez zamerania sa na nevýznamné udalosti v živote. Ich fantázia je bohatá, čo sa prejavuje pri písaní obrazov a hudobných diel. Tiež hovoria o takýchto ľuďoch: „Vznášanie sa v oblakoch“.

Ľudia s rozvinutou pravou hemisférou majú tiež niekoľko charakteristických znakov:

 • Sú príliš emotívni, zatiaľ čo ich reč je bohatá na epitety a porovnania. Takýto rečník často prehltne zvuky a snaží sa v hovorených slovách dať čo najviac zmyslu.
 • Ľudia s rozvinutou pravou hemisférou sú neoddeliteľnou, otvorenou, dôveryhodnou a naivnou v komunikácii s ostatnými, ale zároveň sú ľahko urazení alebo urazení. Zároveň sa nehanbí svojich pocitov - môžu za pár minút plakať alebo sa hnevať.
 • Konajte podľa nálady.
 • Ľudia na pravej pologuli sú schopní nájsť neštandardné spôsoby riešenia úloh, je to spôsobené tým, že celú situáciu posudzujú ako celok bez zamerania sa na jednu vec..

Ktorá polovica mozgu dominuje

Pretože ľavá hemisféra mozgu je zodpovedná za logiku a racionálny prístup vo všetkom, predtým sa verilo, že vedie v celom centrálnom systéme. To však nie je tak: u ľudí sa obe hemisféry mozgu zúčastňujú na živote takmer rovnako, jednoducho zodpovedajú za rôzne oblasti vyššej duševnej činnosti..

Je pozoruhodné, že v detstve je vo väčšine ľudí pravá hemisféra zvyčajne väčšia ako ľavá. Z tohto dôvodu je vonkajší svet vnímaný trochu inak ako v dospelom stave - deti sú náchylné k fantázii a vnímaniu neverbálnych informácií, všetko sa im zdá zaujímavé a tajomné. Tiež sa fantazírujú, učia sa komunikovať s prostredím: strácajú rôzne životné situácie vo svojich mysliach a vyvodzujú svoje vlastné závery, to znamená získavajú skúsenosti, ktoré sú také potrebné v dospelom stave. Následne sa táto informácia odloží z väčšej časti na ľavej pologuli..

Postupom času, keď sa učia základné aspekty života, však aktivita pravej hemisféry mizne a telo uprednostňuje ľavú stranu mozgu ako zásobu vedomostí. Takáto fragmentácia práce častí mozgu negatívne ovplyvňuje kvalitu ľudského života: stáva sa imúnnym voči všetkému novému a vo svojich pohľadoch na budúcnosť je konzervatívny..

Ktorá časť mozgu v súčasnosti pracuje, sa dá určiť pomocou základného testu..

Pozrite sa na pohyblivý obraz:

Ak sa otáča v smere hodinových ručičiek, znamená to, že v súčasnosti je aktívna ľavá hemisféra mozgu, ktorá je zodpovedná za logiku a analýzu. Ak sa pohybuje opačným smerom, znamená to, že funguje pravá hemisféra, ktorá je zodpovedná za emócie a intuitívne vnímanie informácií..

Ak sa však budete usilovať, potom sa dá obrázok otočiť v ľubovoľnom smere: na tento účel sa musíte najprv pozrieť na rozostrený pohľad. Pozrite si zmeny?

Synchronizovaná prevádzka oboch hemisfér

Napriek tomu, že obe hemisféry konečného mozgu vnímajú svet okolo seba odlišne, je mimoriadne dôležité, aby človek harmonicky spolupracoval..

Anatomicky je táto interakcia mozgových hemisfér uskutočňovaná v dôsledku corpus callosum a ďalších adhézií obsahujúcich veľké množstvo myelínových vlákien. Spojujú symetricky všetky zóny jednej časti výsledného mozgu s druhou a tiež určujú koordinovanú prácu asymetrických oblastí rôznych hemisfér, napríklad čelný gyrus pravice s parietálnymi alebo týlnymi ľavicami. Okrem toho sú pomocou špeciálnych štruktúr neurónov - asociatívnych vlákien spojené rôzne úseky jednej hemisféry.

Centrálny nervový systém človeka má krížové rozdelenie zodpovedností - pravá hemisféra ovláda ľavú polovicu tela a ľavá hemisféra ovláda pravú stranu a spolupráca oboch polovíc môže byť jasne demonštrovaná pokusom súčasne zdvihnúť ruky rovnobežne s podlahou v pravom uhle - ak to uspeje, naznačuje to vzájomné pôsobenie oboch v súčasnosti hemisféra.

Je známe, že pomocou práce na ľavej pologuli vyzerá svet jednoduchšie, zatiaľ čo pravá strana to vníma, čo to je. Tento prístup umožňuje človeku nájsť viac a viac nových riešení v ťažkých situáciách bez komplikovania jeho úlohy.

Pretože pravá hemisféra je zodpovedná za emocionálne vnímanie, bez nej by ľudia zostali bezduchými „strojmi“ schopnými prispôsobiť svet okolo nich potrebám svojho života. To rozhodne nie je správne - pretože človek by nebol človekom, keby nemal napríklad pocity krásy alebo súcitu s ostatnými..

Väčšine ľudí dominuje ľavá hemisféra, zatiaľ čo v detstve sa vyvíja vnímaním informácií na pravej strane mozgu, čo nám umožňuje výrazne rozšíriť naše skúsenosti a formovať niektoré reakcie tela na svet..

Pretože mozog dokáže vnímať a pamätať si prichádzajúce informácie prakticky celý život, s výnimkou prípadov spôsobených určitými chorobami, umožňuje to osobe podieľať sa na vývoji tohto orgánu..

Čo poskytne rozvoj každej z hemisfér

Na začiatku to zhrnieme: každá ľudská činnosť začína porovnaním nových údajov s predchádzajúcimi skúsenosťami, to znamená, že do tohto procesu je zapojená ľavá hemisféra. Pravá strana mozgu zároveň ovplyvňuje konečné rozhodnutie - je fyzicky nemožné prísť s niečím novým, iba na základe predchádzajúcich skúseností..

Takéto holistické vnímanie reality vám umožňuje, aby ste sa nezameriavali iba na všeobecne akceptované normy, a preto posúvajú osobný rast osoby vpred..

Vývoj pravej hemisféry pomôže osobe ľahšie prísť do kontaktu s ostatnými a ľavá hemisféra prispeje k správnemu vyjadreniu myšlienok. Tento prístup má priaznivý vplyv na dosiahnutie úspechu nielen v profesionálnych činnostiach, ale aj v iných činnostiach súvisiacich s komunikáciou v spoločnosti. Ľudský život sa vďaka koordinovanej činnosti oboch hemisfér stáva harmonickejším.

Na rozvoj týchto schopností odborníci odporúčajú niekoľkokrát denne robiť jednoduché cvičenia, ktoré aktivujú mozgovú aktivitu:

 1. Ak človek nie je dobrým priateľom s logikou, odporúča sa, aby sa čo najviac venoval mentálnej práci - riešil krížovky alebo panvice, ako aj uprednostňoval riešenie matematických problémov. Ak chcete rozvíjať tvorivé schopnosti, potom v tomto prípade môžete skúsiť pochopiť význam fikcie alebo maľby.
 2. Jedna z hemisfér môžete aktivovať zvýšením záťaže na strane tela, za ktorú je zodpovedná: napríklad na stimuláciu ľavej hemisféry musíte pracovať s pravou stranou tela a naopak. Cvičenia nemusia byť zároveň príliš komplikované - jednoducho skočte na jednu nohu alebo skúste objekt otočiť rukou.

Príklady jednoduchých cvičení na vývoj mozgu

Ušné

Pravou rukou sa musíte dotknúť špičky nosa a ľavou stranou - za opačné pravé ucho. Potom ich súčasne pustíme, zatleskáme rukami a zopakujeme akciu, zrkadlime polohu rúk: ľavou rukou držíme špičku nosa a pravú ľavým uchom.

„Malý prsteň“

Toto cvičenie je známe takmer každému už od detstva: musíte rýchlo a rýchlo prepojiť palec s ukazovákom, prostredníkom, prstenníkom a prstom do prstenu. Ak všetko funguje bez problémov, môžete skúsiť vykonať cvičenie súčasne dvoma rukami.

Zrkadlová maľba

Sadnite si, položte na stôl veľký list bieleho papiera a do každej ruky ceruzku. Potom sa musíte pokúsiť nakresliť akékoľvek geometrické tvary súčasne - kruh, štvorec alebo trojuholník. Ak postupom času všetko vyjde, môžete úlohu skomplikovať - ​​skúste nakresliť zložitejšie obrázky.

Je pozoruhodné, že komplexný prístup k zlepšeniu činnosti mozgovej kôry pomôže nielen zlepšiť komunikačné schopnosti človeka, ale tiež spomalí zmeny psychiky súvisiace s vekom - ako viete, aktívny životný štýl a duševná práca umožňujú človeku zostať mladým v duši a zachovať si jeho intelektuálne schopnosti..

Prečo má účtovník pravú hemisféru?

Účtovníci sú najčastejšie racionálni ľudia: Bez logiky vo svete podvojného účtovníctva nemôže človek prežiť. Ale bez emocionálnej inteligencie nie je ľahká ani kreativita a schopnosť konať v situácii neistoty. Zistíme, ako to súvisí s možnosťami ľavej a pravej hemisféry, aký úžitok z nich pre každého z nich plynú a čo robiť, ak ich teraz použijete inak..

Ľavé a pravé hemisférové ​​myslenie

Čokoľvek urobíme, zasiahneme obe hemisféry nášho mozgu. Zároveň však majú „špecializáciu“ - každý je zodpovedný za svoj vlastný spôsob spracovania informácií.

Ľavá hemisféra poskytuje konzistentné vnímanie informácií: krok za krokom, prvá, potom druhá a až potom tretia. Ide o reč, logiku a zovšeobecnenie. Tento typ myslenia môže ovládať pravákov..

Pravá hemisféra nám pomáha spracovávať informácie súčasne: vďaka nej „schmatneme“ celý obrázok a uvidíme celý obrázok. Ide o konkrétne myslenie a silu fantázie. Takže myslite ľavou rukou častejšie.

Rozloženie mentálnych funkcií medzi ľavou a pravou hemisférou mozgu sa nazýva interhemisferická asymetria. Posledné štúdie nepotvrdzujú, že medzi hemisférami existuje prísne oddelenie funkcií: obe hemisféry sú zapojené do logických procesov a tvorivosti. Skôr môžeme povedať, že ľavá a pravá hemisféra rôzne prispievajú k rôznym mentálnym funkciám..

Tiež neexistuje jednoznačný vzťah medzi ľavou a pravou rukou a dominanciou jednej z pologúľ. Poukazujúc na toto spojenie umožňujeme určité zjednodušenie, aby sa teória stala zrozumiteľnejšou.

Toto sú základné princípy. Teraz ich korelujeme so špecifickými mentálnymi procesmi..

Ľavá hemisféra (vo väčšej miere pravákov)Pravá hemisféra (vo väčšej miere u ľavákov)
Reč, jazykové schopnostiKreatívne myslenie
podrobnostiCelý obraz
analýzasyntéza
Čísla, fakty, dátumy, menádojmy
Závislosť na objednávkuTendencia k kreatívnemu vyhľadávaniu
myseľemócie
Postupnosť, príčinná súvislosť, zoznamyBohaté súvislosti, holistické vnímanie
Scenárexperiment
Lineárne pohľadyPriestorová orientácia
platbainšpirácie
Snaha o stabilituSnaha o nové

Medzi účtovníkmi najčastejšie sú ľudia na ľavej pologuli. A to je pochopiteľné: bez snahy o poriadok, schopnosti pracovať s obrovským množstvom informácií a venovať pozornosť detailom v profesii, nemôže človek prežiť. Nie je prekvapujúce, že si účtovníci dokážu zapamätať si dáta s presnosťou, rýchlo si spočítať vo svojich mysliach: pokladník stále prekoná šek a účtovník už vie, aká bude v ňom suma..

Vyzeralo by to dokonale. Existujú však situácie, keď zručnosti právnikov s pravou hemisférou môžu byť pre účtovníka užitočné.

Keď sa správna pologuľa „hodí“ pre účtovníka

V núdzovej situácii

Ľavicoví ľudia prechádzajú hlboko do detailov, sú dôkladní v detailoch a radi riešia problémy dôsledným spôsobom. Ale ak potrebujete mať 10 svojich záležitostí za deň a dokonca si aj blízko úloh chorého kolegu, obvyklý plán nemusí fungovať.

Je dôležité vyhodnotiť, čo je skutočne naliehavé a spojené so závažnými problémami pre spoločnosť a na čom záleží, oneskorenie je nežiaduce, ale nie smrteľné. Niekde požiadať o pomoc kolegov, niekde požiadať programátorov, aby napísali jednoduchý skript, ktorý vás ušetrí od mechanických Ctrl-C, Ctrl-V, niekde ľudsky hovoriť s hlavou.

Existuje veľa možností, ale ak ich chcete vidieť, musíte sa dostať z lineárneho sledu úloh a pozrieť sa na situáciu z vtáčej perspektívy. Ak uspejete, vaša pravá hemisféra je tiež hore..

Pri rozhovore s ľuďmi

Zdá sa, že všetci dospelí, ale z roka na rok zamestnanci neoznamujú služobné cesty a protistrany neposielajú podpísané dokumenty. Takto sú ľudia usporiadaní: málo ľudí je motivovaných nariadeniami a pravidlami. Musíte zahrnúť vyjednávača, vypočuť si emócie partnera, povedať, prečo to alebo taký dokument potrebujete do určitého dátumu (znova, znova).

Ľudia z pravej hemisféry považujú za ľahšie zaujať pozíciu inej osoby a ísť nad rámec racionálnej argumentácie. Ale všetci sa to môžu naučiť..

Prečítajte si o tom, ako písať kolegom a partnerom, aby sa problémy vyriešili a nikto sa neurazil. Prečítajte si naše článok-pokyny od redaktorky Lyudmila Sarycheva..

Ak prevádzkujete veľký projekt

Predpokladajme, že ste sa rozhodli byť hnacou silou implementácie EDI v spoločnosti. Dohodli sme sa na rozpočte, poskytli sme všetky kroky, určili sme zodpovedného pracovníka, odhadli dobu návratnosti projektu. Integrácia sa však posunula ďalej, kolegovia tento proces brzdia a dodávatelia sa nijako neponáhľajú vzdať sa papiera. Bez ohľadu na to, aký podrobný plán vytvoríte, niečo sa stále pokazí.

To je normálne: život je bohatší ako naše predpoklady. Je však ľahšie dostať takéto projekty ľuďom, ktorí dokážu pružne reagovať na zmeny, majú na hlave niekoľko scenárov a môžu konať v neistých situáciách. Takéto zručnosti sú zabezpečené koordinovanou prácou pravej a ľavej hemisféry..

Keď nie ste v práci (no, zrazu)

Pravá hemisféra nám pomáha navigovať vo vesmíre - nájsť cestu v lese alebo v neznámom meste.

Je to správna hemisféra, ktorá nám pomáha ľahšie riešiť kreatívne problémy. Príďte na narodeninové hľadanie 10-ročného syna a davu svojich priateľov? Natáčajte film k výročiu matiek? Príďte s neobvyklým darčekom pre manžela, ktorý má všetko? Je to správna hemisféra, ktorá nám pomáha „ísť ďalej“, ukázať našu kreativitu.

Pravá hemisféra je tiež zodpovedná za intuíciu, učí nás „čítať medzi riadkami“. So slabo rozvinutou pravou hemisférou môže človek brať metafory a vtipy doslova. Aktiváciou pravej hemisféry mozgu rozvíjame emočnú inteligenciu: ľahko vyjadrujeme svoje emócie a rozumieme emóciám druhých, všimneme si intonáciu v hlasu hovorcu, rozpoznávame gestá a výrazy tváre, naučíme sa sympatizovať.

Harmónia medzi pologuľami nášho mozgu robí náš život naplnenejším a poskytuje voľnú ruku pre myseľ aj pre zmysly. Zapojením oboch hemisfér sa lepšie sústredíme na problém a môžeme zvoliť najoptimálnejší spôsob jeho riešenia - berúc do úvahy všetky premenné. A konáme flexibilne, my ostávame jasnou mysľou mnoho rokov.

Ktorá hemisféra dominuje vám: test

Na určenie svojej dominantnej pologule odpovedzte na 11 otázok. Dosku si môžete nakresliť v dvoch stĺpcoch a 12 riadkoch na kus papiera alebo vytlačiť náš blank.

Aká je vaša vedúca hemisféra?

Stiahnite si tabuľku vo formáte docx alebo pdf.

Výsledok vypočítame podľa vzorca (LP - odpovede pre ľavú hemisféru, PP - odpovede pre pravú hemisféru):

 • viac ako 30% - dominuje ľavá hemisféra;
 • od 10 do 30% - ľavá hemisféra čiastočne dominuje;
 • od -10% do + 10% - pravá hemisféra čiastočne dominuje;
 • menej ako -10% - dominuje pravá hemisféra.

Ako „prebudiť“ druhú hemisféru: cvičenia

Môže sa zobudiť hemisféra, ktorú obvykle nezasahujete. Môžete to urobiť pomocou jednoduchých cvičení..

Zrkadlo a asymetrické kreslenie

Vezmite prázdny list papiera a dve ceruzky - jednu do každej ruky. Kreslenie súčasne oboma rukami zrkadlovo symetrické kresby, písmená. Keď príde na vás ľahko, môžete úlohu skomplikovať - ​​nakresliť asymetricky: jedna ruka napríklad nakreslí štvorec a druhá v tomto okamihu hviezda.

Ušné

Našou ľavou rukou zoberieme špičku nosa a pravou rukou - opačné ucho, t. left. Ďalej potlesknite si ruky a potom zmeňte polohu rúk. Časom môžete tempo zvýšiť.

"Kapitán"

Toto cvičenie je podobné ušnému nosu, iba gestá sa menia. Musíte dať jednu ruku na "čiapku" a druhú stranu, aby ste ukázali "triedu".

Stroop test

Pri pohľade na obrázok je potrebné nahlas vysloviť farby, ktorými sú slová napísané.

Tieto cvičenia pomôžu aktivovať obe hemisféry. Po niekoľkých dňoch tréningu zopakujte test hemisféry olova - výsledky vás prekvapia.

Ak sa vám zdá, že na tieto školenia nenájdete čas, máme pre vás dobrú správu: môžete zapnúť obe hemisféry počas každodenných hodín. Stačí druhou rukou začať ráno čistiť zuby, zmeniť obvyklú cestu na ceste do práce alebo prečítať znamenia naspäť..

Ale ak ste vážne premýšľali o svojom mozgu v budúcnosti, ponáhľajte sa, aby ste zmenili návyky: gratulujte príbuzným a priateľom v rýmovaných linkách, kreslite počas telefónnych rozhovorov, učte sa cudzie jazyky, riešte krížovky a hádanky. Swing mozog každý deň ako sval, a po čase si všimnete výsledok.

Otestujte si mozog za pár sekúnd

Ako testovať funkciu mozgu?
Všetko je veľmi jednoduché.

Pozrite sa, ktorým smerom sa dievča točí? Ihneď urobím rezerváciu, môžete ju otočiť ľubovoľným smerom.

Ak vidíte, že sa dievča otáča v smere hodinových ručičiek, predpokladá sa, že váš pravý mozog je rozvinutejší. Ak vidíte rotáciu proti smeru hodinových ručičiek - doľava.

Ľudia častejšie vidia, ako sa dievča otáča proti smeru hodinových ručičiek. Preto títo ľudia viac využívajú ľavú stranu mozgu. Dovoľte mi pripomenúť, že zaostrením môžete zmeniť smer pohybu dievčaťa.

Je zaujímavé, že pred niekoľkými desaťročiami nebol správnemu mozgu prikladaný veľký význam. Všeobecne sa akceptovalo, že to nejakým spôsobom nemalo význam. Postupom času však vedci dospeli k záveru, že pravá hemisféra ľudského mozgu je veľmi dôležitá pre rozvoj tvorivej osobnosti..

• Pre tých, ktorí nemôžu zmeniť smer rotácie tanečníka, sú nižšie uvedené 3 obrázky. Krátkym pohľadom na ľavý alebo pravý obrázok môžete ľahko zmeniť smer pohybu v centrálnom obrázku. Tento jednoduchý test vám pomôže skontrolovať, ktorá časť mozgu je najaktívnejšia..

• Ľavý mozog.

Spracúvajú sa verbálne informácie. Ľavá hemisféra je zodpovedná za jazykové schopnosti, ovláda reč, písanie a čítanie. Pri použití presne ľavej hemisféry mozgu si človek pamätá fakty, dáta, mená a kontroluje ich písanie. Ľavá hemisféra mozgu analyzuje všetky fakty, je zodpovedná za analýzu a logiku. Matematické symboly a čísla sú tiež rozpoznávané ľavou hemisférou. Informácie sa spracúvajú postupne.

• Pravý mozog.

Spracúvajú sa neverbálne informácie. Pravá hemisféra ľudského mozgu spracúva informácie, ktoré nie sú vyjadrené slovami, ale obrázkami a symbolmi. Pomocou pravej hemisféry je človek schopný fantazírovať a snívať, komponovať príbehy. Pravá hemisféra mozgu je zodpovedná za schopnosť výtvarného umenia a hudby. Pravá hemisféra súčasne spracováva množstvo rôznych informácií. Umožňuje posudzovať všetko ako celok bez toho, aby sa uchýlil k analýze.

Ak ste presvedčení, že výsledky štúdií uskutočnených na Yale University po dobu piatich rokov, ak človek dokáže riadiť smer otáčania dievčat bez toho, aby mu napínal oči, má IQ nad 160.

Alebo je to len optická ilúzia? Môžete skontrolovať. Osobne sa mi to podarí celkom ľahko. (S)

Funkcie pravej a ľavej hemisféry ľudského mozgu

Ľudský mozog je komplexný nedeliteľný systém centrálneho nervového systému, bez ktorého fungovanie tohto systému nie je možné. Značný počet výskumov a pozorovaní umožnil zistiť, za čo sú zodpovedné pravé a ľavé hemisféry mozgu, kde sú umiestnené neuróny a ako fungujú. Podrobnejšie sa teraz pokúsime zistiť, za čo sú mozgové hemisféry zodpovedné a ako zlepšiť ich výkon..

Rozdiel v práci pravej a ľavej hemisféry

Podľa fyziologických charakteristík ľudskej štruktúry má telo dve mozgové hemisféry. Priradenie ľavej a pravej strany orgánu. Hemisféry mozgu sú navzájom prepojené pomocou telesa telesa, predných a zadných komisií a komisií oblúka. Budeme hovoriť o tom, ako teraz fungujú..

Počet pracovných miestČo robiťĽavá pologuľka (LP)Pravá hemisféra (PP)
Tkajte prsty do zámku. Ktorý z palcov bol hore? Označte opačnú hemisféru
Rosenbachov test. Natiahnite ruku pred nos ceruzkou alebo perom. Zamerajte sa na neho očami. Striedavo šilhajte na jedno alebo druhé oko. Pri zatváraní ktorého oka sa obrázok posunie viac? Označte opačnú hemisféru
Prekročte ruky na hrudi a vezmite si Napoleona. Ktorá ruka bola na predlaktí druhej strany? Označte opačnú hemisféru
Potlesk tak, aby jedna ruka bola hore. Ktorá ruka bola hore? Označte opačnú hemisféru
Položte nohu na nohu. Ktorá noha bola na vrchu? Označte opačnú hemisféru
Rotácia. Postaviť sa. Otočte sa okolo svojej osi. Ak ste otočili proti smeru hodinových ručičiek - vyznačte ľavú hemisféru, ak je to v smere hodinových ručičiek - vpravo
Wink. Na ktoré oko mrkli? Označte túto pologuľu
Zvislá čiara. Nakreslite na list zvislú čiaru, ktorá ho rozdelí na dve časti. Ktorá časť sa ukázala byť viac? Označte opačnú hemisféru. Ak je to rovnaké, uveďte nulu
Trojuholníky a štvorce. S každou rukou na každej strane plachty nakreslite tri trojuholníky a tri štvorce. Ktoré sú lepšie? Označte opačnú hemisféru
Ťahy. S každou rukou navyše nakreslite sériu vertikálnych ťahov. Potom spočítajte ťahy. Ktorú ruku si nakreslil viac? Označte opačnú hemisféru. Ak je to isté, nastavte nulu
Circle. Známou rukou nakreslite kruh a ukončite čiaru šípkou. Ak je namaľovaný proti smeru hodinových ručičiek, označte ľavú hemisféru v smere hodinových ručičiek - vpravo
Ľavá hemisféra reagujePravá hemisféra je zodpovedná
Na prijímanie ústnych informácií. Vďaka jeho fungovaniu je človek schopný rozprávať, aby si uchoval v pamäti potrebné informácie (dôležité dátumy, pravidlá písania slov).

Na prijímanie neverbálnych informácií, vnímanie symbolov a obrázkov.
Pre analytické myslenie, logiku, analýzu faktov a rozpoznávanie čísel.

Pre predstavivosť. Vďaka jeho fungovaniu je človek schopný snívať, vymýšľať príbehy. Schopnosť hudby a umenia závisí od stupňa jeho rozvoja..
Na postupné spracovanie a analýzu prichádzajúcich informácií.Za schopnosť spracovať veľa informácií naraz.

Okrem toho je pravá strana mozgu zodpovedná za fungovanie ľavej polovice tela a ľavá strana je naopak. Ľudia s dobre rozvinutou ľavou hemisférou majú vysokú úroveň jazykových schopností.

Funkcie mozgovej hemisféry sú veľmi viditeľné v správaní jednotlivcov, ktorí jednu z nich odstránili. Ľudia bez pravej hemisféry nie sú schopní navigovať vo vesmíre, vnímajú všetky slová doslova, nie sú schopní prejaviť svoje emócie.

Za čo je ľavá hemisféra zodpovedná?

Z pozorovacích údajov vyplýva, že ľavá hemisféra je zodpovedná za prijímanie verbálnych informácií, konkrétne za vyučovanie, učenie sa cudzích jazykov, písanie a čítanie. Neuróny, ktoré sú v tejto časti mozgu, vám umožňujú uvedomiť si, čo je napísané, vyjadriť názor a hovoriť.

Ľavá hemisféra mozgu je zodpovedná za také funkcie, ako je logické myslenie, analýza informácií, schopnosť vyvodiť závery a nadviazať príčinné vzťahy. U dieťaťa začína fungovať po jednom roku veku, počas formovania reči a sluchu.

Muži vnímajú informácie presne pomocou ľavej hemisféry, zatiaľ čo u žien sú vzťahy medzi oboma hemisférami lepšie rozvinuté, preto vnímajú jazyk v dvoch častiach mozgu a dokážu vyriešiť niekoľko problémov..

Za čo je správna hemisféra zodpovedná?

Pravá hemisféra je zodpovedná za spracovanie signálov, ako aj za identifikáciu objektov a ich zlúčenie s podstatou. Schopnosť umeleckej a tvorivej činnosti, napríklad kreslenie, modelovanie, tiež závisí od vývoja tejto strany ľudského mozgu. Vďaka nej dokážeme vnímať hudbu, umelecké diela, tanečné čísla a tiež ich baviť alebo znepokojovať. Ľudia, ktorých pravá strana je dobre rozvinutá, si môžu tiež vytvoriť svoje vlastné majstrovské diela..

Funkcie pravej hemisféry:

 1. Zodpovedný za priestorovú orientáciu. Vďaka svojej práci je človek schopný určiť umiestnenie predmetov vo vzťahu k nemu a vzdialenosť k nim. Výsledkom je, že si človek pamätá cestu, minimalizuje riziko straty aj na neznámych miestach.
 2. Umožňuje vnímať alegóriu a reagovať na ňu. Človek je schopný vnímať príslovia, príslovie, analyzovať ich, vyvodzovať závery a reagovať na ne. Zahŕňa tiež zmysel pre humor a schopnosť smiať sa vtipu alebo vtipu, namiesto toho, aby všetko brali doslovne.
 3. Zodpovedný za predstavivosť. Môžeme zostavovať príbehy, mentálne obrazy, ako aj snívať a fantazírovať. Ako príklad môžu slúžiť sny..
 4. Umožňuje vám emocionálne reagovať na udalosti, ktoré sa dejú v okolí, na slová a správy iných ľudí. Môžeme hádať, že sme oklamaní, o negatívnych krokoch iných ľudí a chránime sa pred možným nebezpečenstvom.
 5. Pomáha rozpoznať ľudí tvárovými rysmi a odlíšiť cudzincov od známych.

Má tiež schopnosť súčasne spracovať veľké množstvo informácií a vnímať ich ako jednu. Výsledkom je, že človek dokáže ľahko vyriešiť svoje úlohy.

Synchronizácia pologule

Medzi ľuďmi panuje všeobecný názor, že je potrebné zapojiť sa do cvičení zameraných na rozvoj pamäti, zlepšenie intelektuálnych schopností, pozornosť a zlepšenie celého tela ako celku. V tejto situácii je však potrebné v prvom rade venovať pozornosť činnosti mozgu samotného, ​​pretože vývoj všetkých týchto faktorov závisí od jeho fungovania. Musíte pochopiť, že telo a zručnosti sa nezlepší, ak na to nie je naladený hlavný orgán ľudského tela..

U jednej kategórie ľudí je pravá hemisféra mozgu lepšie vyvinutá, v druhej ľavá. Existujú však aj jednotlivci, ktorí majú šťastie a obe polovice mozgu pre nich pracujú rovnako dobre. Tí, ktorí nie sú súčasťou tejto skupiny šťastia, sa vyzývajú, aby robili cvičenia, ktoré pomôžu zlepšiť ich synchronizáciu..

Vďaka dlhodobej práci psychofyziológov, ktorá spočívala v štúdiu štruktúry a funkcií mozgových hemisfér, bolo možné vyvinúť súbor cvičení zameraných na ich harmonickú prácu. Pre hudobníkov je to najjednoduchšie, pretože od útleho veku sa učia harmonicky vnímať okolité udalosti. Vysvetľuje to skutočnosť, že ich ruky sú dobre vyvinuté, harmonicky interagujú, pretože práve táto časť tela je hlavným nástrojom zameraným na vývoj mozgu. Predstavujeme vám synchronizačné cvičenia hemisféry, z ktorých niektoré sú známe už od detstva.

Zrkadlová maľba

Musíte položiť list papiera na stôl a vyzbrojiť sa dvoma jednoduchými ceruzkami. Je potrebné súčasne kresliť obrázky, písmená alebo čísla. Nakoniec by sa mal objaviť pocit uvoľnenia očí a rúk..

Malý prsteň

Pri rýchlych postupných pohyboch je potrebné spojiť palec so krúžkom so všetkými ostatnými. Vystupujte najskôr na každej strane striedavo, potom súčasne.

Efektívne je tiež cvičenie, ktoré pozná každý od školských rokov, od hodín telesnej výchovy. Je potrebné striedavo natiahnuť ruku. Vykonaním tejto úlohy sa môžete zbaviť emocionálneho stresu, zlepšiť pozornosť a myslieť. Cvičenie je navyše užitočné aj pre postavu.

Čo poskytne rozvoj každej z hemisfér

Vývoj ľavej hemisféry zvyšuje pravdepodobnosť, že osoba, a možno aj jej profesia, bude úzko súvisieť s jazykom (môže to byť lingvista alebo prekladateľ), exaktnými vedami alebo prácou, ktorá si vyžaduje dobre rozvinuté analytické myslenie. Údaje z pozorovaní a štúdií naznačujú, že je možné stimulovať ľavú hemisféru (jej vývoj), najmä v detskom veku. Všetko, čo potrebujete, je rozvíjať jemné motorické zručnosti.

Vývoj ľavej hemisféry u človeka pozitívne ovplyvňuje konštrukcia dizajnéra, pletenie, výšivka a tkanie. Najlepší účinok týchto cvičení bude pozorovaný v detstve. Dospelí však môžu dosiahnuť úspech, ak sa pravidelne a vytrvale zapájajú najmenej tri hodiny denne.

Práca ľavej hemisféry je zameraná na spracovanie získaných skúseností a na základe toho určité rozhodnutia. Nie je však možné naučiť sa niečo nové, len na základe získaných skúseností. Práve tu prichádza na záchranu pravá hemisféra. Koniec koncov, vytvára niečo, čo nebolo, a umožňuje vám vnímať informácie ako celok. V dôsledku toho je možné urobiť nejaké jediné správne rozhodnutie..

Rozvoj pravej hemisféry robí človeka komunikatívnejším, pre neho je ľahšie komunikovať s inými ľuďmi, porozumieť jeho zámerom, túžbám a motívom. Zlepšia sa rodinné a tímové vzťahy. Umožňuje vám rýchlo nájsť cestu von z problémových situácií v práci a vo vašom osobnom živote..

Jednoduché cvičenia na vývoj mozgu

Gymnastiku mozgu môžu vykonávať fyzické cvičenia, z toho budú mať úžitok celé telo. Vykonávanie cvičení vám umožní lepšie študovať, zvýšiť intelektuálnu úroveň a schopnosti. Okrem toho pravá hemisféra mozgu začína spolupracovať s ľavou stranou, čím sa zlepšuje pamäť, pozornosť, technika čítania a kaligrafia. Efektívne je vykonávanie cvičení, ako napríklad:

 1. Tlačidlá mozgu. Je potrebné zaujať stojaci postoj a masírovať vybranie, ktoré je lokalizované pod kľúčnou kosťou na pravej alebo ľavej strane. V tomto okamihu by mala byť druhá ruka umiestnená na povrchu brucha, blízko pupku. Pohyby musia byť kruhové, musia sa vykonať desaťkrát. Poloha horných končatín sa musí zmeniť.
 2. Kolená lakeť. Toto cvičenie stimuluje aktiváciu oboch polovíc mozgu. Je potrebné zaujať stojaci postoj, šírku ramien od seba. Prípadne musíte zdvihnúť a ohnúť nohy na kolene a kolenom sa dotknúť lakťa opačnej ruky. Opakujte desaťkrát pre každú stranu..
 3. Päsť - rebro - dlaň. Vykonávanie cvičení stimuluje duševnú činnosť, zlepšuje pamäť, zvyšuje koncentráciu pozornosti. Východisková poloha, sedenie, ruky by mali byť na povrchu stola. Prípadne musíte zmeniť polohu ruky. Najprv musíte stlačiť dlaň do pästi a potom ju položiť okrajom k povrchu stola. Treťou pozíciou je položiť ruku so zarovnanou dlaňou na rovinu stola. Počet opakovaní je 8 až 10 pre každú ruku.
 4. Slon. Odporúča sa zaujať stojaci postoj s nohami mierne ohnutými na kolenách. Hlava musí byť naklonená na pleci a natiahnite rameno tejto strany dopredu, musí do vzduchu natiahnuť číslicu osem. Cvičenie zopakujte päťkrát. Opakujte podobné pohyby s druhou rukou..

Stručne povedané, chcem sa zamerať na skutočnosť, že ľudský mozog je veľmi dôležitý orgán, ktorý zaisťuje normálne fungovanie celého organizmu. Na to, aby sa človek mohol komplexne rozvíjať, je potrebná synchronizácia mozgových hemisfér. Musia sa navzájom dopĺňať. Je potrebné mať na pamäti, že nikdy nie je neskoro na zlepšenie fungovania mozgu a na stimuláciu jeho práce, môžete to urobiť aj vo veku 60 rokov. Je na vás, čo robiť a ako rozvíjať svoj mozog a svoje schopnosti.