Hlavná

Skleróza

Liečba organického poškodenia centrálneho nervového systému

Táto diagnóza je v súčasnosti jednou z najbežnejších. Organické poškodenie centrálneho nervového systému (centrálneho nervového systému) v jeho klasickom obsahu je neurologická diagnóza, t.j. je v kompetencii neurológa. Symptómy a syndrómy sprevádzajúce túto diagnózu sa však môžu týkať akejkoľvek inej lekárskej špecializácie.

Táto diagnóza znamená, že ľudský mozog je do istej miery horší. Ak je však mierny stupeň (5 - 20%) organických látok (organické poškodenie centrálneho nervového systému) takmer u všetkých ľudí (98 - 99%) a nevyžaduje si žiadne osobitné lekárske zásahy, potom priemerný stupeň organických látok (20 - 50%) nie je iba kvantitatívne odlišný stav, ale kvalitatívne odlišný (zásadne závažnejší) typ narušenia činnosti nervového systému.

Príčiny organických lézií sú rozdelené na vrodené a získané. Vrodené prípady sú prípady, keď matka nenarodeného dieťaťa počas tehotenstva podstúpila infekciu (ARI, chrípka, angína, atď.), Užívala niektoré lieky, alkohol a fajčila. Jednotný systém zásobovania krvou prinesie stresové hormóny do tela embrya počas psychologického stresu matky. Okrem toho náhle zmeny teploty a tlaku, vystavenie rádioaktívnym látkam a röntgenovým lúčom, toxickým látkam rozpusteným vo vode obsiahnutej vo vzduchu, v potravinách atď..

Existuje niekoľko obzvlášť kritických období, keď aj malý vonkajší vplyv na telo matky môže viesť k úmrtiu plodu alebo spôsobiť také významné zmeny v štruktúre tela (vrátane mozgu) budúcej osoby, ktoré v prvom rade nevykonávajú lekársky zásah. správne, a po druhé, tieto zmeny môžu viesť k predčasnej smrti dieťaťa vo veku 5 - 15 rokov (a matky to zvyčajne hlásia) alebo spôsobiť zdravotné postihnutie od veľmi mladého veku. A v najlepšom prípade vedú k výraznej podradenosti mozgu, keď mozog dokáže pracovať aj pri maximálnom napätí iba 20 - 40 percent jeho potenciálnej energie. Takmer vždy sú tieto poruchy sprevádzané rôznym stupňom závažnosti disharmónie duševnej činnosti, keď sa znížený mentálny potenciál ďaleko od vždy pozitívnych charakterových znakov zostruje..

K tomu môžu tiež prispieť niektoré lieky, fyzické a emočné preťaženie, asfyxia počas pôrodu (kyslíkové hladovanie plodu), predĺžená práca, skoré placentárne prerušenie, atónia maternice atď. Závažné infekcie po pôrode (s ťažkou intoxikáciou, vysokou horúčkou atď.).) do 3 rokov sú schopné vyvolať získané organické zmeny v mozgu. Poranenia mozgu so stratou vedomia alebo bez nej, predĺžená alebo krátkodobá celková anestézia, užívanie drog, zneužívanie alkoholu, dlhodobé (niekoľko mesiacov) nezávislé (bez predpisovania a neustáleho monitorovania skúseným psychiatrom alebo psychoterapeutom) užívanie niektorých psychotropných liekov môže viesť k reverzibilným alebo nezvratným mozgové zmeny.

Diagnóza organických látok je pomerne jednoduchá. Profesionálny psychiater už môže zistiť prítomnosť alebo neprítomnosť organickej hmoty tvárou dieťaťa. A v niektorých prípadoch aj stupeň závažnosti. Ďalšou otázkou je, že vo fungovaní mozgu existujú stovky druhov porúch, navyše sa vyskytujú vo veľmi špeciálnej kombinácii a vzájomnom prepojení..

Laboratórna diagnostika je založená na sérii procedúr, ktoré sú pre organizmus dosť neškodné a informatívne pre lekára: EEG - elektroencefalogramy, REG - reoencefalogramy (vyšetrenie mozgových ciev), UZDG (M-echoEG) - ultrazvuková diagnostika mozgu. Tieto tri vyšetrenia sú podobné vo forme elektrokardiogramu, odstránené iba z hlavy osoby. Počítačová tomografia so svojím veľmi pôsobivým a výrazným názvom je skutočne schopná odhaliť veľmi malý počet typov mozgovej patológie - je to nádor, odmerný proces, aneuryzma (patologická expanzia mozgovej cievy), expanzia hlavných mozgových cisterien (so zvýšeným intrakraniálnym tlakom). Najinformatívnejšou štúdiou je EEG..

Je potrebné poznamenať, že prakticky žiadne poruchy CNS samy o sebe nezmiznú a s vekom nielenže neklesajú, ale aj kvantitatívne a kvalitatívne zosilňujú. Mentálny vývoj dieťaťa závisí od stavu mozgu. Ak má mozog aspoň nejaké poškodenie, nevyhnutne to v budúcnosti zníži intenzitu duševného rozvoja dieťaťa (ťažkosti s myslením, zapamätaním a zapamätaním, ochudobnením fantázie a fantázie). Okrem toho je charakter osoby deformovaný, s rôznym stupňom závažnosti určitého typu psychopatizácie. Prítomnosť aj malých, ale početných zmien v psychológii a psychike dieťaťa vedie k výraznému zníženiu organizácie jeho vonkajších a vnútorných javov a činností. Vyskytuje sa vyčerpanie emócií a ich vyrovnanie, ktoré priamo a nepriamo ovplyvňuje výrazy tváre a gestá dieťaťa..

Centrálny nervový systém reguluje činnosť všetkých vnútorných orgánov. A ak to nebude fungovať správne, potom ostatné orgány, s najväčšou starostlivosťou o každý z nich zvlášť, nebudú v zásade schopné normálne pracovať, ak ich mozog zle reguluje. Jedným z najčastejších ochorení našej doby - vegetatívno-vaskulárna dystónia na pozadí organických látok, je závažnejší, zvláštnejší a atypickejší priebeh. A teda nielenže spôsobuje viac problémov, ale tieto „problémy“ samy o sebe sú malígnejšie. Fyzický vývoj tela prichádza s akýmkoľvek porušením - môže dôjsť k porušeniu postavy, zníženiu svalového tonusu, zníženiu ich odolnosti voči fyzickej námahe, a to dokonca aj v prípade strednej veľkosti. Pravdepodobnosť zvýšeného intrakraniálneho tlaku sa zvyšuje 2-6 krát. To môže viesť k častým bolestiam hlavy a rôznym nepríjemným pocitom v oblasti hlavy, ktoré 2-4 krát znižujú produktivitu duševnej a fyzickej práce. Pravdepodobnosť endokrinných porúch sa zvyšuje aj 3 až 3-krát, čo vedie k menšiemu diabetickému stresu, astme, nerovnováhe v pohlavných hormónoch, po ktorej nasleduje narušený sexuálny vývoj tela ako celku (zvýšenie počtu mužských pohlavných hormónov u dievčat a ženských hormónov - u chlapcov sa zvyšuje riziko vzniku mozgového nádoru, kŕčového syndrómu (lokálne alebo všeobecné záchvaty so stratou vedomia), epilepsie (2 skupiny postihnutí) py), cerebrovaskulárne príhody v dospelosti za prítomnosti aj miernej hypertenzie (cievna mozgová príhoda), diencefalický syndróm (ataky bez príčinného strachu, rôzne vyjadrené nepríjemné pocity v ktorejkoľvek časti tela, trvajúce od niekoľkých minút do niekoľkých hodín). Sluch a zrak sa môžu časom zhoršovať, môže dôjsť k narušeniu koordinácie pohybov športového, domáceho, estetického a technického charakteru, čo sťažuje spoločenskú a profesionálnu adaptáciu.

Organické ošetrenie je dlhý proces. Cievne preparáty je potrebné užívať dvakrát ročne po dobu 1 - 2 mesiacov. Sprievodné neuropsychiatrické poruchy si tiež vyžadujú vlastnú osobitnú a špeciálnu korekciu, ktorú musí psychiatr vykonať. Na kontrolu stupňa účinnosti spracovania organických látok a povahy a rozsahu výskytu zmien stavu mozgu sa lekárska kontrola používa pri recepcii a EEG, REG, ultrazvukové vyšetrenie..

Liečba organického poškodenia nervového systému

Čo je organická lézia nervového systému

Organické poškodenie centrálneho nervového systému je patologický stav, pri ktorom mozog nefunguje úplne. Lézia môže byť vrodená alebo sa môže objaviť v dôsledku zranení, mozgovej príhody, infekčných ochorení mozgu, alkoholizmu a drogovej závislosti..

Lézie sú rozdelené na 1-3 stupne. Porážky 1. stupňa sú diagnostikované u mnohých ľudí, neobjavujú sa žiadnym spôsobom a nevyžadujú liečbu. Lézie 2 a 3 stupne narušujú normálny život a môžu vyvolať nebezpečnejšie choroby, takže je potrebné ich liečiť.

Ako sa prejavuje organické poškodenie nervového systému a prečo je to nebezpečné?

Pri poškodení centrálneho nervového systému sú pozorované nasledujúce príznaky:

 • rýchla únava;
 • narušená koordinácia, z tohto dôvodu nemožnosť vykonávať jednoduché pohyby a činnosti;
 • problémy so sluchom, zrakom;
 • neschopnosť zamerať sa na úlohu, potreba neustále sa rozptyľovať;
 • problémy so spánkom, nespavosť, nočné mory alebo neustále prebúdzanie;
 • močová inkontinencia;
 • znížená imunita, ktorá často spôsobuje prechladnutie a iné choroby.

Lézie mozgu sú obzvlášť nebezpečné pre deti, ktoré zaostávajú vo fyzickom vývoji, nemôžu sa normálne učiť a kontaktovať so svojimi rovesníkmi. Lézie tiež vedú k oligofrénii, to znamená k oneskoreniu mentálneho vývoja a demencii - strate zručností a vedomostí, neschopnosti získať nové.

Štádiá a metódy liečby organických lézií nervového systému

 • Diagnostikovať. Vykonávame vyšetrenie na zistenie prítomnosti lézií. Na objasnenie diagnózy prideľujeme ultrazvukové vyšetrenie mozgu, elektroencefalogram, reoencefalogram..
 • Predpíšte nootropiká, ktoré zlepšujú krvný obeh v mozgu a jeho fungovanie.
 • Vykonávame priebeh psychoterapie, deti sú posielané psychológovi-defekológovi.
 • Vyberáme si fyzioterapeutické postupy, ktoré znižujú svalové kŕče, zlepšujú krvný obeh v mozgu.

Výhody liečby poškodenia centrálneho nervového systému na našej klinike

 1. Prijímame dospelých a deti. Zaznamenávame dospelých pacientov a predškolské deti. Drobných pacientov posielame k lekárovi, ktorý sa špecializuje na poškodenie mozgu u detí.
 2. Zaobchádzame s deťmi za prítomnosti rodičov. Ak sa dieťa bojí, úzkosti, konzultujeme v prítomnosti rodičov. Ak je to potrebné, vykonajte ďalšiu liečbu s rodičmi, aby ste znížili stres dieťaťa.
 3. Terapiu vyberáme individuálne. Posudzujeme stupeň poškodenia, prítomnosť sprievodných chorôb a porúch. Liečbu vyberáme s ohľadom na vek pacienta, celkový zdravotný stav, reakciu na predchádzajúcu liečbu.
 4. Varujeme pred trvaním liečby a možnými výsledkami. Hovoríme vám, ako dlho môže liečba trvať, pretože organické lézie si vyžadujú dlhodobú liečbu. Predpovedáme, aká bude účinná terapia v konkrétnom prípade, diskutujeme o tom s pacientom.

Ak sa chcete objednať, zavolajte alebo použite formulár pre spätnú väzbu. Správca vám zavolá späť, odpovie na otázky a pomôže vám zvoliť si vhodný čas príjmu.

Zvyškové organické poškodenie centrálneho nervového systému - čo to je?

Patológia charakterizovaná bunkovou smrťou v mieche alebo mozgu je organická lézia centrálneho nervového systému. S ťažkým priebehom choroby sa ľudský nervový systém stáva podradným, potrebuje stálu starostlivosť, pretože sa nemôže obsluhovať, vykonávať pracovné povinnosti.

Pri včasnom zistení organickej poruchy je však prognóza pomerne priaznivá - aktivita postihnutých buniek je obnovená. Úspešnosť liečby je zložitosť a užitočnosť liečby, implementácia všetkých odporúčaní lekára.

klasifikácia

Iné meno je spojené s organickým poškodením centrálneho nervového systému - encefalopatiou. Jeho príznaky sa dajú zistiť u väčšiny ľudí po 65 až 75 rokoch, v niektorých prípadoch dokonca aj u detí, s toxickým poškodením štruktúr hlavy. Všeobecne platí, že odborníci rozdeľujú patológiu na vrodenú a získanú formu - podľa času traumy a smrti nervových buniek..

 • V dôsledku výskytu: traumatického, toxického, alkoholového, infekčného, ​​ožarovania, genetického, discirkulačného, ​​ischemického.
 • V čase výskytu: vnútromaternicový systém, rané detstvo, neskoré detstvo, dospelí.
 • Z dôvodu komplikácií: komplikované, nekomplikované.

Ak neexistuje zrejmý dôvod na smrť nervových buniek a príznaky sprevádzajúce tento proces, dochádza k nejasným RNS centrálneho nervového systému (zvyškové organické poškodenie centrálneho nervového systému). V takom prípade odborníci odporučia ďalšie vyšetrovacie metódy na správne klasifikovanie choroby.

Príčiny ROP u detí

Organické poškodenie centrálneho nervového systému u detí je spravidla vrodená patológia, ktorá môže viesť k akútnemu závažnému alebo miernemu, ale predĺženému nedostatku kyslíka v mieste, ktoré sa vytvára počas vnútromaternicového vývoja mozgu. Príliš dlhé narodenie. Predčasné oddelenie placenty - telo zodpovedné za výživu dieťaťa vo vnútri maternice. Významné oslabenie maternicového tonusu a následné tkanivové hladovanie kyslíkom.

Menej často je príčinou ireverzibilných zmien nervových buniek plodu ženská infekcia - napríklad tuberkulóza, kvapavka, zápal pľúc. Ak infekčné látky prenikli cez ochranné membrány maternice, sú počas tehotenstva mimoriadne negatívne ovplyvnené, najmä vo fáze tvorby centrálneho systému hlavy..

Okrem toho výskyt reziduálnych organických lézií mozgu u detí môže viesť k:

 • poranenia pri narodení - počas prechodu plodu cez pôrodný kanál ženy;
 • sklon nastávajúcej matky používať tabak a alkoholické výrobky;
 • denná inhalácia toxických látok tehotnou ženou - práca v nebezpečných odvetviach s vysokou kontamináciou plynov v priestoroch, napríklad v lakovniach a lakoch.

Mechanizmus vývoja ROP centrálneho nervového systému u dieťaťa si možno predstaviť ako skreslenie informácií pri delení buniek v dôsledku zlyhania reťazca DNA - mozgové štruktúry sa tvoria nesprávne a môžu sa stať životaschopnými.

Príčiny u dospelých

Vo väčšine prípadov, vyvolávajúce faktory zvyškových škôd, odborníci naznačujú rôzne vonkajšie príčiny.

Traumatické zranenia mozgu - napríklad dopravné nehody, zranenia domácnosti. Infekčné lézie sú hlavné mikroorganizmy vírusovej povahy Coxsackie, ECHO, ako aj herpetické vírusy, stafylokoky, infekcia HIV. Intoxikácie - ľudská konzumácia alkoholických nápojov, drog, tabaku alebo častý kontakt so soľami ťažkých kovov, užívanie určitých podskupín liekov;

Cievne poruchy - napríklad ischemické / hemoragické mŕtvice, ateroskleróza, rôzne abnormality mozgových ciev.

Demyelinizačné patológie - najčastejšie indikujú roztrúsenú sklerózu, ktorá je založená na deštrukcii obalu nervových zakončení..

Neurodegeneratívne stavy sú hlavne Parkinsonov syndróm a Alzheimerova choroba, ktorých výskyt sa vyskytuje v starobe.

Novotvary - nádory - stále viac vedú k organickým léziám centrálneho nervového systému. V prípade rýchleho rastu vyvíjajú tlak na susedné oblasti a poškodzujú bunky. Výsledkom je organický syndróm.

Príznaky u detí

Známky porážky u detí sa pozorujú už od prvých dní života. Takéto deti sa vyznačujú slzami, podráždenosťou, slabým apetítom a rušivým prerušovaným spánkom. V závažných prípadoch sú možné epilepsie..

V počiatočnom štádiu je ťažké identifikovať organickú léziu CNS, dokonca aj vysoko profesionálnemu neuropatológovi, pretože pohyby dieťaťa sú chaotické a intelekt je stále nedostatočne rozvinutý. S dôkladným vyšetrením a vypočúvaním rodičov však môžete zistiť:

 • narušenie svalového tonusu dieťaťa - hypertonicita;
 • nedobrovoľné pohyby hlavy, končatín - intenzívnejšie, ako by mali byť u detí rovnakého veku;
 • paréza / ochrnutie;
 • porušenie pohybov očných bušiek;
 • poruchy senzorických orgánov.

Bližšie k roku príznaky organických lézií centrálneho nervového systému naznačia:

 • Nesprávny vývoj intelektu - dieťa nenasleduje hračky, nehovorí, nespĺňa požiadavky, ktoré sú mu adresované;
 • výrazné oneskorenie vo všeobecnom fyzickom vývoji - nedrží hlavu, nekoordinuje pohyby, nesnaží sa plaziť, chodiť;
 • zvýšená únava detí - fyzická aj intelektuálna, asimilácia vzdelávacieho programu;
 • emocionálna nezrelosť, nestabilita - rýchle zmeny nálady, prehĺbenie sa v sebe, nálada a slza;
 • rôzne psychopatie - od sklonu k ovplyvneniu až po ťažkú ​​depresiu;
 • infantilizmus osobnosti - zvýšená závislosť dieťaťa od rodičov, a to aj pri každodenných veciach.

Včasná detekcia a komplexné liečenie poškodenia centrálneho nervového systému v detstve vám umožňuje kompenzovať negatívne prejavy a socializovať dieťa - učí sa a pracuje s rovesníkmi takmer na rovnakej úrovni.

Príznaky u dospelých

Ak je zvyškové poškodenie centrálneho nervového systému u dospelých spôsobené cievnymi zmenami, prejaví sa postupne. Ľudia vo vašom okolí si môžu všimnúť zvýšenú neprítomnosť, zníženie pamäti a intelektuálne schopnosti. Keď sa patologická porucha zhoršuje, pridávajú sa nové príznaky a príznaky:

 • bolesti hlavy - predĺžené, intenzívne, v rôznych častiach lebky;
 • nervozita - prehnaná, neprimeraná, náhla;
 • závraty - perzistentné, rôzneho stupňa závažnosti, ktoré nesúvisia s inými patológiami;
 • skoky v intrakraniálnom tlaku - niekedy až po významné čísla;
 • pozornosť - rozptýlená, zle kontrolovaná;
 • pohyby - nekoordinované, nestabilné chôdze, trpia jemné motorické zručnosti až do neschopnosti držať lyžicu, knihu, trstinu;
 • epilepsia - záchvaty od zriedkavých a slabých po časté a závažné;
 • nálada - rýchlo sa mení, až k hysterickým reakciám, asociálnemu správaniu.

Zvyčajné organické poškodenie u dospelých je často nezvratné, pretože jeho príčiny sú nádory, zranenia, cievne patológie.

Kvalita života človeka je znížená - stráca príležitosť starať sa o seba, vykonávať pracovné povinnosti a stáva sa hlboko postihnutou osobou. Aby ste tomu zabránili, odporúča sa vyhľadať lekársku pomoc včas..

diagnostika

Pri prejavoch príznakov organického poškodenia centrálneho nervového systému odborník určite odporučí moderné metódy laboratórnej a inštrumentálnej diagnostiky:

 • krvné testy - všeobecne, biochemické, na protilátky proti infekciám;
 • tomografia - štúdium mozgových štruktúr prostredníctvom rôznych rádiografických obrazov;
 • Ultrazvuk mozgového tkaniva, ako aj krvných ciev;
 • elektroencefalografia - identifikácia zamerania patologickej mozgovej aktivity;
 • neurosonografia - pomáha analyzovať vodivosť mozgových buniek, odhaľuje malé krvácanie v tkanive;
 • analýza mozgovomiechového moku - jeho nadbytok / nedostatok, zápalové procesy.

Podľa individuálnych potrieb bude pacient musieť podstúpiť konzultácie s oftalmológom, endokrinológom, traumatológom, špecialistom na infekčné choroby..

Iba po preskúmaní organickej lézie centrálneho nervového systému zo všetkých strán má lekár možnosť zostaviť kompletnú schému liekovej terapie. Úspech v boji proti negatívnemu stavu - včasné a úplné zistenie vyvolávajúcich príčin, ako aj vykonávanie všetkých predpísaných liečebných opatrení.

Liečebná taktika

Odstránenie organickej lézie centrálneho nervového systému nie je ľahká úloha, ktorá si vyžaduje maximálne úsilie lekárov aj pacienta. Liečba bude vyžadovať čas a námahu, ako aj financie, pretože hlavným zameraním je rehabilitácia - kúpeľné kurzy, špecializovaný tréning, akupunktúra, reflexológia.

Až po zistení hlavnej príčiny lézie mozgu je potrebné ju odstrániť - na obnovenie krvného obehu, zlepšenie nervového vedenia impulzov medzi bunkami, odstránenie nádoru alebo trombu.

Podskupiny liekov:

 • prostriedky na zlepšenie miestneho a všeobecného krvného obehu - nootropiká, napríklad Piracetam, Phenotropil;
 • lieky na korekciu mentálnych procesov, potláčanie perverzných ciest - fenozepam, Sonopax;
 • sedatíva - bylinné / syntetické.

Ďalšie postupy:

 • masáž - korekcia svalovej aktivity;
 • akupunktúra - účinky na nervové centrá;
 • fyzioterapeutická liečba - magnetoterapia, elektroforéza, fonoforéza;
 • plávanie;
 • psychoterapeutický efekt - triedy s psychológom na nadviazanie spojenia pacienta s ľuďmi v jeho okolí, spoločnosťou;
 • korekcia reči;
 • špecializované školenie.

Konečným cieľom terapeutických opatrení je maximalizovať stav človeka s organickými léziami centrálneho nervového systému, zlepšiť jeho kvalitu života a prispôsobiť sa chorobe. Samozrejme, že hlavná záťaž starostlivosti o takého pacienta leží na pleciach jeho príbuzných. Preto s nimi lekári tiež pracujú - učia zručnosti v podávaní liekov, základy gymnastiky, psychologické správanie.

Pri náležitej starostlivosti a trpezlivosti bude zrejmý pozitívny výsledok a návrat - prejavy reziduálnej encefalopatie budú minimálne, život bude aktívny a pokiaľ je to možné, bude sa starať o seba samu. ROP nie je vôbec veta, ale je to náročná skúška, ktorú je možné prekonať.

Reziduálna organická lézia centrálneho nervového systému u detí - prognóza

Organické poškodenie centrálneho nervového systému je patológia, ktorá zahŕňa smrť neurónov v mozgu alebo mieche, nekrózu tkanív centrálneho nervového systému alebo ich progresívnu degradáciu, v dôsledku čoho sa centrálny nervový systém osoby stáva podradným a nemôže riadne vykonávať svoje funkcie pri zabezpečovaní fungovania tela., fyzickú aktivitu tela, ako aj duševnú aktivitu.

Organické poškodenie centrálneho nervového systému je iné meno - encefalopatia. Môže to byť vrodené alebo získané ochorenie v dôsledku negatívneho účinku na nervový systém..

 • Získaný sa môže vyvinúť u ľudí akéhokoľvek veku v dôsledku rôznych zranení, otravy, závislosti na alkohole alebo drogách, infekčných chorôb, ožarovania a podobne..
 • Vrodené alebo reziduálne - poškodenie orgánov centrálneho nervového systému dieťaťa, zdedené v dôsledku genetických porúch, zhoršený vývoj plodu v perinatálnom období (doba medzi sto päťdesiatým štvrtým dňom tehotenstva a siedmym dňom prenatálnej existencie), ako aj následkom narodenia..

klasifikácia

Klasifikácia lézií závisí od príčiny vzniku patológie:

 • Dezcirkulácia - spôsobená porušením krvného obehu.
 • Ischemická - discirkulačná organická lézia doplnená deštruktívnymi procesmi v špecifických ložiskách.
 • Toxický - smrť buniek v dôsledku toxínov (jedy).
 • Žiarenie - poškodenie žiarením.
 • Perinatálny-hypoxický - kvôli fetálnej hypoxii.
 • Zmiešaný typ.
 • Reziduálne - prijaté z dôvodu porušenia vnútromaternicového vývoja alebo poranenia pri narodení.

Príčiny získaného organického poškodenia mozgu

Nie je ťažké získať poškodenie buniek miechy alebo mozgu, pretože sú veľmi citlivé na akékoľvek negatívne účinky, ale najčastejšie sa vyvíjajú z nasledujúcich dôvodov:

 • Poranenia chrbtice alebo traumatické poranenie mozgu.
 • Toxické poškodenie vrátane alkoholu, drog, drog a psychotropných látok.
 • Cievne choroby, ktoré spôsobujú poruchy obehového systému, a tým hypoxiu alebo nedostatok živín alebo poškodenie tkaniva, ako je napríklad mozgová príhoda.
 • Infekčné choroby.

Aby sme pochopili dôvod rozvoja konkrétneho typu organickej lézie, je možné, vychádzajúc z názvu jej odrody, ako je uvedené vyššie, je klasifikácia tejto choroby založená na dôvodoch..

Ako a prečo sa u detí vyskytuje zvyškové poškodenie centrálneho nervového systému

Zvyčajne sa organické poškodenie centrálneho nervového systému u dieťaťa vyskytuje v dôsledku negatívneho účinku na vývoj jeho nervového systému alebo v dôsledku dedičných genetických abnormalít alebo poranení pri narodení..

Mechanizmy rozvoja dedičných reziduálnych organických lézií sú úplne rovnaké ako v prípade akýchkoľvek dedičných chorôb, keď narušenie dedičných informácií v dôsledku rozkladu DNA vedie k nesprávnemu vývoju nervového systému alebo štruktúr dieťaťa, ktoré zabezpečujú jeho životne dôležitú činnosť..

Medziprodukt k nededičnej patológii vyzerá ako zlyhanie pri tvorbe buniek alebo dokonca celých orgánov miechy a mozgu v dôsledku negatívnych vplyvov prostredia:

 • Závažné choroby, ktorým matka trpí počas tehotenstva, ako aj vírusové infekcie. Dokonca aj chrípka alebo nachladnutie môžu vyvolať vývoj organickej lézie, ktorá sa vyskytuje v organickom prostredí a ktorá je rezistentná k organickému poškodeniu plodu..
 • Nedostatok živín, minerálov a vitamínov.
 • Toxické účinky vrátane liečivých.
 • Zlé návyky matky, najmä fajčenie, alkoholizmus a drogy.
 • Zlá ekológia.
 • ožiarenia.
 • Hypoxia plodu.
 • Fyzická nezrelosť matky alebo naopak pokročilý vek rodičov.
 • Používanie špeciálnej športovej výživy alebo niektorých doplnkov výživy.
 • Silný stres.

Mechanizmus účinku stresu na predčasný pôrod alebo potrat konvulzívnou kontrakciou jeho stien je pochopiteľný, málo ľudí nechápe, ako materský stres vedie k úmrtiu plodu alebo zhoršenému vývoju..

Pri silnom alebo systematickom strese trpí nervový systém matky, ktorý je zodpovedný za všetky procesy v tele vrátane podpory života plodu. Pri narušení jeho činnosti sa môžu vyskytnúť rôzne poruchy a vývoj autonómnych syndrómov - poruchy funkcií vnútorných orgánov - ktoré ničia rovnováhu v tele, čo zaisťuje vývoj a prežitie plodu..

Traumatické zranenia rôznej povahy počas pôrodu, ktoré môžu spôsobiť organické poškodenie centrálneho nervového systému dieťaťa, sú tiež veľmi odlišné:

 • asfyxia.
 • Poranenie chrbtice alebo spodnej časti lebky, ak je dieťa nesprávne odstránené a dieťa je skrútené z maternice..
 • Pád dieťaťa.
 • Predčasné narodenie.
 • Atonia maternice (maternica sa nemôže normálne sťahovať a vytlačiť dieťa normálne).
 • Stlačenie hlavy.
 • Amniotická tekutina v dýchacích cestách.

Dokonca aj v perinatálnom období môže byť dieťa nakazené rôznymi infekciami matky počas pôrodu aj v nemocničných kmeňoch..

symptomatológie

Akékoľvek poškodenie centrálneho nervového systému má príznaky vo forme narušenej duševnej činnosti, reflexov, motorickej aktivity a zhoršenej funkcie vnútorných orgánov a zmyslových orgánov..

Pre odborníka je dosť ťažké okamžite vidieť príznaky organického poškodenia centrálneho nervového systému u dojčaťa, pretože pohyby detí sú špecifické, mentálna aktivita nie je okamžite určená a poruchy fungovania vnútorných orgánov voľným okom možno pozorovať iba pri závažných patológiách. Klinické prejavy sa však niekedy prejavujú už od prvých dní života:

 • Porušenie svalového tonusu.
 • Trasenie končatín a hlavy (najčastejšie trasenie u novorodencov je benígne, ale môže byť aj príznakom neurologických chorôb)..
 • paralýza.
 • Reflexná porucha.
 • Chaotické rýchle pohyby očí dozadu a dopredu alebo zamrznuté oči.
 • Poškodená senzorická funkcia.
 • záchvaty.

Vo vyššom veku, približne od troch mesiacov, si môžete všimnúť tieto príznaky:

 • Duševné poškodenie: dieťa nesleduje hračky, vykazuje hyperaktivitu alebo naopak, apatia trpí nedostatkom pozornosti, nepoznáva priateľov atď..
 • Oneskorenie fyzického rozvoja priameho rastu a získavania zručností: nedrží hlavu, nelieči, nekoordinuje pohyby, nesnaží sa vstať.
 • Rýchla fyzická a duševná únava.
 • Emocionálna nestabilita, nálada.
 • Psychopatia (tendencia ovplyvňovať, agresia, disinhibícia, neprimerané reakcie).
 • Organicko-mentálny infantilizmus, ktorý sa prejavuje potláčaním osobnosti, formovaním závislosti a zvýšenými výrokmi.
 • Zhoršená koordinácia.
 • Poškodená pamäť.

Ak má dieťa podozrenie na léziu centrálneho nervového systému

Ak sa u dieťaťa vyskytnú akékoľvek príznaky narušenia centrálneho nervového systému, mali by ste okamžite kontaktovať neurológa a podrobiť sa komplexnému vyšetreniu, ktoré môže zahŕňať nasledujúce postupy:

 • Všeobecné analýzy, rôzne typy tomografie (každý typ tomografie skúma svoju časť, a preto poskytuje odlišné výsledky).
 • Ultrazvukový fontanel.
 • EEG - elektroencefalogram, ktorý umožňuje identifikovať ložiská patologickej aktivity mozgu.
 • röntgenový.
 • Analýza CSF.
 • Neurosonografia - analýza vodivosti neurónov, ktorá pomáha identifikovať malé krvácanie alebo poruchy periférnych nervov..

Ak máte podozrenie na akékoľvek odchýlky od zdravia vášho dieťaťa, musíte sa čo najskôr poradiť s lekárom, pretože včasná liečba pomôže vyhnúť sa veľkému množstvu problémov a tiež výrazne skráti čas uzdravenia. Neboj sa falošných podozrení a zbytočného vyšetrenia, pretože na rozdiel od pravdepodobných patológií nespôsobia dieťaťu škodu..

Diagnóza tejto patológie sa niekedy vyskytuje aj počas vnútromaternicového vývoja pri plánovanom ultrazvukovom vyšetrení.

Metódy liečby a rehabilitácie

Liečba tohto ochorenia je dosť namáhavá a zdĺhavá, avšak s ľahkými zraneniami a kompetentnou liečbou je možné úplne vylúčiť vrodené organické poškodenie centrálneho nervového systému u novorodencov, pretože nervové bunky dojčiat sa môžu nejakú dobu deliť a celý nervový systém malých detí je veľmi flexibilný..

 • V prvom rade je pri tejto patológii potrebné neustále monitorovanie neurológom a starostlivý prístup samotných rodičov.
 • Ak je to potrebné, medikamentózna terapia sa vykonáva tak, aby sa eliminovala hlavná príčina choroby, a tiež vo forme symptomatickej liečby: odstránenie kŕčovitého symptómu, nervová vzrušivosť atď..
 • Súčasne sa ako metóda liečby alebo regenerácie vykonáva fyzioterapeutická liečba, ktorá zahŕňa masáže, akupunktúru, zooterapiu, plávanie, gymnastiku, reflexológiu alebo iné metódy určené na stimuláciu nervového systému, povzbudzuje ju k začatiu uzdravenia vytvorením nových nervových spojení a naučí dieťa používať jeho v prípade narušenej motorickej činnosti minimalizovať jeho podradnosť nezávislému životu.
 • V neskoršom veku sú psychoterapeutické účinky aplikované tak na samotné dieťa, ako aj na jeho bezprostredné okolie s cieľom vytvoriť morálne prostredie okolo dieťaťa a zabrániť vzniku duševných porúch v ňom..
 • Korekcia reči.
 • Špecializované školenie prispôsobené individuálnym charakteristikám dieťaťa.

Konzervatívna liečba sa vykonáva v nemocnici a spočíva v užívaní liekov vo forme injekcií. Tieto lieky znižujú mozgový edém, záchvaty a zlepšujú krvný obeh. Takmer každému je predpísaný piracetam alebo lieky s podobným účinkom: pantogam, kaviton alebo fenotropil.

Okrem hlavných liekov sa symptomatická úľava vykonáva pomocou ukľudňujúcich liekov, liekov proti bolesti, zlepšením trávenia, stabilizáciou funkcie srdca a znížením akýchkoľvek ďalších negatívnych prejavov choroby..

Po odstránení príčiny choroby sa vykonáva terapia jej následkov, ktorá je určená na obnovenie funkcií mozgu as nimi aj prácu vnútorných orgánov a pohybovej aktivity. Ak nie je možné úplne odstrániť zvyškové prejavy, cieľom rehabilitačnej terapie je naučiť pacienta žiť so svojím telom, používať končatiny a maximalizovať starostlivosť o seba.

Mnoho rodičov podceňuje prínosy fyzioterapeutických metód pri liečbe neurologických ochorení, ale sú to základné metódy, ktoré vám umožňujú obnoviť stratené alebo narušené funkcie..

Obdobie zotavenia je extrémne dlhé a v ideálnom prípade trvá celý život, pretože pri lézii nervového systému sa pacient musí každý deň prekonať. S náležitou starostlivosťou a trpezlivosťou sa dieťa s encefalopatiou môže v určitom veku stať úplne nezávislým a viesť dokonca aktívny životný štýl, čo je maximum na úrovni jeho porážky..

Je nemožné vyliečiť patológiu samostatne a pri chybách spôsobených nedostatkom lekárskeho vzdelania môžete situáciu nielen zhoršiť, ale dokonca dosiahnuť fatálny výsledok. Spolupráca s neurológom u ľudí s encefalopatiou sa stáva celoživotnou, nikto však nezakazuje použitie alternatívnych metód liečby..

Alternatívne metódy liečby organického poškodenia centrálneho nervového systému sú najúčinnejšie metódy regenerácie, ktoré nenahrádzajú konzervatívnu liečbu fyzioterapiou, ale kvalitatívne ju dopĺňajú..

Len pri výbere tejto alebo tej istej metódy je nevyhnutná konzultácia s lekárom, pretože je mimoriadne ťažké odlíšiť užitočné a účinné metódy od zbytočných a škodlivých metód bez hlbokých odborných lekárskych znalostí a minimálnej chemickej gramotnosti..

Ak nie je možné navštevovať špecializované inštitúcie, ktoré by sa podrobili liečebnej terapii, masáži a aqua terapii, je ľahké ich vykonávať doma a ovládať jednoduché techniky pomocou neurológa.

Nemenej dôležitým aspektom liečby je sociálna rehabilitácia s psychologickým prispôsobením pacienta. Nie je potrebné nadmerne sponzorovať choré dieťa, pomáhať mu so všetkým, pretože v opačnom prípade nebude schopný sa plne rozvinúť, a preto nebude schopný bojovať s patológiou..

Pomoc je potrebná iba v nevyhnutných veciach alebo osobitných prípadoch..

V každodennom živote bude nezávislé plnenie bežných povinností fungovať ako ďalšia fyzioterapia alebo cvičebná terapia a naučí dieťa aj to, ako prekonať ťažkosti a že trpezlivosť a vytrvalosť vždy vedú k vynikajúcim výsledkom..

účinky

Organické poškodenie CNS v perinatálnom období alebo v staršom veku vedie k rozvoju veľkého počtu všetkých neurologických syndrómov:

 • Hypertenzia-hydrocefalus - hydrocefalus sprevádzaný zvýšením intrakraniálneho tlaku. U novorodencov je určený zvýšením fonanelu, jeho opuchom alebo pulzáciou.
 • Syndróm hyper excitability - zvýšený svalový tonus, poruchy spánku, zvýšená aktivita, častý plač, vysoká kŕčová pohotovosť alebo epilepsia.
 • Epilepsia - kŕčový syndróm.
 • Syndróm kómy s opačnými príznakmi nadmernej vzrušivosti, keď je dieťa letargické, letargické, príliš sa nepohybuje, nedostatok reflexov sania, prehĺtania alebo iného.
 • Vegetatívno-klerikálna dysfunkcia práce vnútorných orgánov, ktorá môže byť vyjadrená ako časté pľuvanie, poruchy trávenia, prejavy kože a mnoho ďalších odchýlok.
 • Porucha motora.
 • Mozgová obrna - motorické poruchy komplikované inými poruchami vrátane mentálnej retardácie a slabosti zmyslov.
 • Hyperaktivita - Neschopnosť sústrediť sa a nedostatok pozornosti.
 • Spomalenie duševného alebo fyzického vývoja alebo zložité.
 • Duševné ochorenie uprostred porúch mozgu.
 • Psychologické ťažkosti v dôsledku nepohodlia pacienta v spoločnosti alebo telesného postihnutia.
 • Poruchy endokrinného systému a ako výsledok zníženie imunity.

predpoveď

Prognóza získaného organického poškodenia centrálneho nervového systému je dosť nejasná, pretože všetko závisí od úrovne poškodenia. V prípade vrodeného typu ochorenia je v niektorých prípadoch prognóza priaznivejšia, pretože nervový systém dieťaťa sa mnohokrát rýchlejšie obnovuje a jeho telo sa k nemu prispôsobuje..

 1. Po správne vykonanej liečbe a rehabilitácii je možné funkciu centrálneho nervového systému buď úplne obnoviť, alebo mať akýkoľvek reziduálny syndróm..
 2. Dôsledky skorého organického poškodenia centrálneho nervového systému často vedú k oneskoreniu mentálneho a fyzického vývoja, ako aj k zdravotnému postihnutiu..
 3. Z pozitívnych aspektov možno rozlíšiť, že veľa rodičov, ktorých deti dostali túto hroznú diagnózu, pomocou intenzívnej rehabilitačnej terapie, dosiahli magické výsledky, vyvrátili najpesimistickejšie predpovede lekárov a poskytli ich dieťaťu normálnu budúcnosť..

Reziduálna organická lézia centrálneho nervového systému: príčiny, príznaky, liečba a prognóza

V dôsledku takýchto lézií v mozgu sa vyskytujú dystrofické poruchy, deštrukcia a smrť mozgových buniek alebo ich nekrotizácia. Organické poškodenie je rozdelené do niekoľkých stupňov vývoja. Prvá etapa je neoddeliteľnou súčasťou väčšiny bežných ľudí, čo sa považuje za normu. Ale druhý a tretí - vyžaduje lekársky zásah.

Reziduálne poškodenie centrálneho nervového systému - to je rovnaká diagnóza, ktorá ukazuje, že choroba sa objavila a pretrvávala u človeka v perinatálnom období. Najčastejšie to trpia deti..

Z toho možno vyvodiť jasný záver. Reziduálne organické poškodenie centrálneho nervového systému je narušenie mozgu alebo miechy, ktoré sa získalo počas obdobia, keď je dieťa stále v lone (najmenej 154 dní od počatia) alebo do jedného týždňa po narodení..

Mechanizmus poškodenia

Jedným zo všetkých „nedotknutých“ ochorení je skutočnosť, že porušenie tohto typu sa týka neuropatológie, ale jeho príznaky sa môžu týkať iných odvetví medicíny..

V dôsledku vonkajšieho faktora má matka poruchy funkcie fenotypu buniek, ktoré sú zodpovedné za užitočnosť zoznamu funkcií centrálneho nervového systému. Výsledkom je oneskorenie vývoja plodu. Je to tento proces, ktorý sa môže stať posledným odkazom na ceste k poruchám CNS.

Pokiaľ ide o miechu (pretože je tiež zahrnutá v centrálnom nervovom systéme), zodpovedajúce lézie sa môžu objaviť v dôsledku nesprávneho pôrodníckeho prírastku alebo nepresných zákrutách hlavy pri odstraňovaní dieťaťa..

Príčiny a rizikové faktory

Perinatálne obdobie sa môže nazývať aj „krehké obdobie“, pretože doslova akýkoľvek nepriaznivý faktor môže spôsobiť vývoj defektov centrálneho nervového systému u dojčaťa alebo plodu..

Napríklad lekárska prax má prípady, ktoré ukazujú, že nasledujúce príčiny spôsobujú organické poškodenie centrálneho nervového systému:

 • dedičné choroby, ktoré sú charakterizované patológiou chromozómov;
 • choroby nastávajúcej matky;
 • porušenie kalendára narodenia (dlhé a ťažké narodenie, predčasné narodenie);
 • vývoj patológie počas tehotenstva;
 • podvýživa, nedostatok vitamínov;
 • enviromentálne faktory;
 • brať lieky počas tehotenstva;
 • stresový stav matky počas tehotenstva;
 • pôrodná asfyxia;
 • atónia maternice;
 • infekčné choroby (a počas laktácie);
 • nezrelosť tehotného dievčaťa.

Okrem toho použitie rôznych doplnkov výživy alebo športovej výživy môže ovplyvniť vývoj patologických zmien. Ich zloženie môže nepriaznivo ovplyvniť osobu s určitými vlastnosťami tela.

Klasifikácia lézií CNS

Perinatálne poškodenie centrálneho nervového systému je rozdelené do niekoľkých typov:

 1. Hypoxicko-ischemickej. Vyznačuje sa internálnymi alebo postanálnymi léziami GM. Objavuje sa v dôsledku manifestácie chronickej asfyxie. Jednoducho povedané, hlavným dôvodom tejto lézie je nedostatok kyslíka u plodu (hypoxia).
 2. Traumatizujúce. Toto je druh škody, ktorú novorodenec utrpel počas pôrodu..
 3. Hypoxicko-traumatické. Ide o kombináciu nedostatku kyslíka s traumou miechy a krčnej chrbtice..
 4. Hypoxická hemoragia. Takéto poškodenie sa vyznačuje traumou počas pôrodu sprevádzanou cerebrovaskulárnou príhodou, po ktorej nasleduje krvácanie..

Príznaky v závislosti od závažnosti

Často k tomu dochádza nedobrovoľným chvením brady a ramien, nepokojným stavom dieťaťa, syndrómom tonusových porúch (nedostatok napätia vo svaloch kostry)..

A ak je lézia závažná, môže sa prejaviť neurologickými príznakmi:

 • paralýza ktorejkoľvek končatiny;
 • porušenie pohybov očí;
 • reflexné poruchy;
 • strata zraku.

V niektorých prípadoch je možné príznaky pozorovať až po absolvovaní určitých diagnostických postupov. Táto vlastnosť sa nazýva tichý priebeh choroby..

Časté príznaky zvyškových organických lézií centrálneho nervového systému:

 • neopodstatnená únava;
 • Podráždenosť;
 • agresie;
 • mentálna nestabilita;
 • meniteľná nálada;
 • znížená intelektuálna schopnosť;
 • neustále vzrušenie;
 • spomalenie konania;
 • výrazné rozptýlenie.

Okrem toho je pacient charakterizovaný symptómami mentálneho infantilizmu, porúch mozgu a porúch osobnosti. S progresiou choroby sa komplex symptómov môže doplniť novými patológiami, ktoré, pokiaľ sa nelieči, môžu viesť k invalidite av najhoršom prípade k smrti..

Potrebný súbor opatrení

Pre správny výber komplexu je nevyhnutné kontaktovať lekára. Komplex predpísanej terapie zvyčajne zahrnuje nasledujúci súbor opatrení.

Liečba liekmi rôznych smerov:

 • masáže;
 • ošetrenie so špeciálnymi záťažami (kinezoterapia);
 • fyzioterapia (laserová terapia, myostimulácia, elektroforéza atď.);
 • reflexológia a akupunktúra.

Neokorekčné metódy

Neuro korekcia - psychologické techniky, ktoré sa používajú na obnovenie narušených a stratených funkcií GM.

V prípade porúch reči alebo neuropsychiatrických porúch odborníci pripoja k liečbe psychológa alebo logopéda. V prípade prejavov demencie sa odporúča vyhľadať pomoc od učiteľov vzdelávacích inštitúcií.

Okrem toho je pacient registrovaný u neurológa. Mal by sa podrobiť pravidelnému vyšetreniu lekárom, ktorý ho lieči. Lekár môže predpísať nové lieky a ďalšie terapeutické opatrenia s nástupom takejto potreby. V závislosti od závažnosti ochorenia môže byť potrebné, aby pacient neustále sledoval príbuzných a priateľov.

Zdôrazňujeme, že liečba reziduálneho organického poškodenia centrálneho nervového systému v období akútnej manifestácie sa vykonáva iba v nemocnici a iba pod dohľadom kvalifikovaného odborníka..

Pamätať! Včasné liečenie organického poškodenia centrálneho nervového systému môže zastaviť vývoj komplikácií, znížiť účinky choroby, eliminovať príznaky a úplne rehabilitovať ľudský nervový systém..

Pre zostávajúce motorické poruchy sa zvyčajne predpisujú fyzikálne metódy expozície. Najskôr sa odporúča robiť terapeutické cvičenia, ktorých hlavná myšlienka bude zameraná na „revitalizáciu“ postihnutých oblastí. Okrem toho fyzioterapia zmierňuje opuchy nervového tkaniva a obnovuje svalový tonus..

Mentálna retardácia je eliminovaná pomocou špeciálnych liekov, ktoré majú nootropický účinok. Okrem tabliet vedú aj hodiny s logopédom.

Antikonvulzíva sa používajú na zníženie aktivity epilepsie. Dávkovanie a samotný liek by mal predpisovať ošetrujúci lekár.

Zvýšený intrakraniálny tlak by sa mal eliminovať neustálym sledovaním mozgovomiechového moku. Predpísané sú farmaceutické prípravky, ktoré zvyšujú a urýchľujú jeho odtok.

Pri prvých rušivých hovoroch je veľmi dôležité túto chorobu eradikovať. Toto umožní osobe pokračovať vo vedení normálneho životného štýlu.

Komplikácie, dôsledky a prognóza

Podľa skúseností lekárov môže organické poškodenie centrálneho nervového systému u detí spôsobiť tieto následky:

 • poruchy duševného rozvoja;
 • poruchy reči;
 • oneskorený vývoj reči;
 • nedostatok sebakontrola;
 • záchvaty hystérie;
 • porušenie normálneho vývoja GM;
 • posttraumatická stresová porucha;
 • epilepsie;
 • vegeto-visceriálny syndróm;
 • neurotické poruchy;
 • neurasténie.

U detí pomerne často tieto porušenia ovplyvňujú adaptáciu na podmienky prostredia, prejavy hyperaktivity alebo naopak syndróm chronickej únavy..

Dnes sa diagnóza zvyškových organických lézií centrálneho nervového systému robí často. Z tohto dôvodu sa lekári snažia zlepšiť svoje diagnostické a terapeutické schopnosti..

Presná charakteristika a vlastnosti určitého typu lézie umožňujú vypočítať ďalší vývoj choroby a zabrániť jej. V najlepšom prípade môžete podozrenie na ochorenie úplne odstrániť.

Lézie CNS u detí: o čo ide? Poškodenie CNS u detí

Stáva sa, že v nemocnici alebo o niečo neskôr, na pediatrickom stretnutí, sa novorodencovi dostanú komplexné diagnózy týkajúce sa stavu centrálneho nervového systému (CNS)..

Čo sa skrýva za slovami „hypertenzný hydrocefalický syndróm“ alebo „syndróm vegetatívnej viscerálnej dysfunkcie“ a ako môžu tieto podmienky ovplyvniť zdravie a vývoj dieťaťa? Je možné liečiť lézie CNS? Hovorí špecialista na rehabilitáciu detí Natalya Pykhtina, vedúci kliniky rovnakého mena.

Lekár dostane prvú informáciu o stave centrálneho nervového systému novorodenca v prvých minútach a hodinách po narodení dieťaťa, a to aj v pôrodnici. Všetci počuli o stupnici Apgar, podľa ktorej sa vitalita dieťaťa hodnotí piatimi hlavnými viditeľnými príznakmi - búšením srdca, farbou pleti, dýchaním, reflexnou vzrušivosťou a svalovým tonom..

Prečo je dôležité správne vyhodnotiť pohybovú aktivitu dieťaťa? Pretože poskytuje informácie o stave miechy a mozgu, ich funkčnosti, ktorá pomáha včas rozpoznať drobné odchýlky a závažné patológie..

Preto sa najväčšia pozornosť venuje stupňu symetrie pohybov končatín: ich tempo a objem by mali byť rovnaké na oboch stranách, to znamená, ľavá ruka a ľavá noha a pravá ruka a noha.

Lekár, ktorý vykonáva počiatočné vyšetrenie novorodenca, berie do úvahy zrozumiteľnosť a závažnosť nepodmienených reflexov..

Pediater dostáva informácie o činnosti centrálneho nervového systému dieťaťa a zisťuje, či funguje ako súčasť normy..

Lézie CNS: v ktorých štádiách tehotenstva?

Poškodenie centrálneho nervového systému u dieťaťa nastáva dvoma spôsobmi - in utero alebo počas pôrodu. Ak sa vývojové abnormality vyskytli u plodu počas embryonálneho štádia vývoja plodu, potom sa často menia na malformácie, ktoré sú nezlučiteľné so životom alebo sú extrémne závažné a nemožno ich liečiť a opravovať..

Ak bol škodlivý účinok na plod po ôsmom týždni tehotenstva, nebude to mať vplyv na dieťa vo forme hrubej deformity, ale môže to spôsobiť malé odchýlky, ktoré bude potrebné liečiť po narodení..

Nežiaduce účinky na plod v neskorších štádiách - po dvadsiatom ôsmom týždni tehotenstva - sa vôbec neobjavia vo forme defektov, ale môžu sa stať katalyzátorom v prípade choroby u normálne formovaného dieťaťa..

Je veľmi ťažké predpovedať, ktorý špecifický negatívny faktor a v akom období tehotenstva spôsobí nenapraviteľné poškodenie plodu. Budúca matka preto musí byť mimoriadne opatrná a sledovať svoje zdravie ešte pred počatím.

Príprava na tehotenstvo je dôležitou fázou plánovaného rodičovstva, pretože zlé návyky matky a jej chronické choroby, tvrdá práca a nezdravý psychologický stav môžu ovplyvniť zdravie dieťaťa..

Je to dôležité pre budúci život dieťaťa a ako sa bude narodiť. V čase narodenia existuje nebezpečenstvo poškodenia druhým spôsobom - intranatálne.

Akýkoľvek nesprávny zásah alebo naopak nedostatok včasnej pomoci pravdepodobne veľmi negatívne ovplyvnia dieťa.

Rizikom sú predčasné pôrody, ako aj včasné pôrody, ale rýchle alebo zdĺhavé.

Hlavnými príčinami poškodenia centrálneho nervového systému u novorodencov sú hladovanie kyslíkom, ktoré vedie k hypoxii a zraneniam pri narodení. Menej časté sú menej zrejmé a diagnostikované príčiny: vnútromaternicové infekcie, hemolytické ochorenia novorodenca, malformácie mozgu a miechy, dedičné metabolické poruchy alebo chromozomálna patológia.

Lekári identifikujú niekoľko syndrómov patológie CNS u novorodencov.

Zvýšený intrakraniálny tlak: príznaky

Hypertenzia-hydrocefalický syndróm je nadmerná akumulácia mozgomiechového moku v komorách a pod membránami mozgu. Na identifikáciu tohto syndrómu u dieťaťa sa vykonáva ultrazvuk mozgu a zaznamenávajú sa údaje o zvýšení intrakraniálneho tlaku (podľa echoencefalografie - EEG)..

V závažných závažných prípadoch tohto syndrómu sa veľkosť mozgovej časti lebky neprimerane zväčšuje.

Ako viete, deti sa rodia s mobilnými kosťami lebky, ktoré spolu rastú v priebehu vývoja, a preto s jednostranným patologickým procesom tohto syndrómu dôjde k divergencii kraniálnych stehov, rednutiu kože v časovom laloku a posilneniu žilového obrazca na temene hlavy..

Ak má dieťa zvýšený intrakraniálny tlak, bude nepokojný, podráždený, ľahko vzrušiteľný a upokojujúci. Dieťa tiež bude zle spať, okuliare a hádzať hlavou späť.

Môže sa objaviť Grefov príznak (biely pásik medzi žiakom a horným viečkom).

V závažnejších prípadoch sa môže vyskytnúť aj príznak tzv. „Zapadajúceho slnka“, pri ktorom je dúhovka oka, podobne ako slnko pri západe slnka, napoly ponorená pod spodné viečko. Niekedy sa objavuje aj konvergencia strabizmu..

Naopak, pri zníženom intrakraniálnom tlaku bude dieťa neaktívne, letargické a ospalé. Svalový tonus je v tomto prípade nepredvídateľný - môže sa zvýšiť alebo znížiť. Dieťa môže stáť na špičkách pri odpočinku, pri pokuse chodiť, prekrížiť nohy, zatiaľ čo reflexy opory, plazenia a chôdze v dieťati sa znížia. K záchvatom môže dochádzať pomerne často..

Poruchy svalového tonusu

Syndróm motorických porúch - patológia motorickej aktivity - je diagnostikovaný takmer u všetkých detí s vnútromaternicovými odchýlkami vo vývoji centrálneho nervového systému. Líši sa iba závažnosť a úroveň poškodenia.

Pri stanovovaní diagnózy musí pediater pochopiť, čo je oblasť a umiestnenie lézie, či existuje problém vo fungovaní mozgu alebo miechy. Toto je zásadne dôležitá otázka, pretože metódy liečby sa radikálne líšia v závislosti od zavedenej patológie. Správne stanovenie tónu rôznych svalových skupín má tiež veľký význam pre diagnózu..

Narušenie tónu v rôznych svalových skupinách vedie k oneskoreniu objavenia sa pohybových schopností u dieťaťa: napríklad dieťa neskôr začne brať predmety s celou kefou, pohyby prstov sú pomalé a vyžadujú ďalšie školenie, dieťa sa neskôr postaví na nohy a kríž spodných končatín bráni formovaniu správneho chôdze.

Našťastie je tento syndróm liečiteľný - u väčšiny detí sa vďaka správnej liečbe pozoruje pokles svalového tonusu v nohách a dieťa začína dobre chodiť. Na pamiatku choroby môže zostať iba vysoký oblúk chodidla. To nezasahuje do normálneho života a jediným problémom zostáva výber pohodlnej a dobre padnúcej obuvi..

Odkiaľ pochádza regurgitácia a tendencia k zápche?

Syndróm autonómne-viscerálnych dysfunkcií je charakterizovaný porušením termoregulácie u dieťaťa (telesná teplota stúpa alebo klesá bez zjavného dôvodu), výnimočnou belosťou kože spojenou s narušením krvných ciev a gastrointestinálnymi ťažkosťami (regurgitácia, zvracanie, tendencia k zápche, nedostatočný prírastok hmotnosti relatívne s ukazovateľmi akceptovanými ako norma).

Všetky tieto príznaky sa najčastejšie kombinujú s hypertenzno-hydrocefalickým syndrómom a priamo súvisia s poruchami zásobovania krvi zadnými časťami mozgu, kde sa nachádzajú všetky hlavné centrá autonómneho nervového systému, ktoré kontrolujú život podporujúce systémy tela - tráviace, termoregulačné a kardiovaskulárne..

Konvulzívny syndróm

Sklon ku kŕčom v prvých mesiacoch života dieťaťa je spôsobený nezrelosťou mozgu. Kŕče sa vyskytujú iba v prípadoch, keď sa v mozgovej kôre rozšíri alebo vyvinie chorobný proces a majú mnoho rôznych dôvodov..

V každom prípade lekár musí zistiť príčinu kŕčového syndrómu. Účinné hodnotenie často vyžaduje niekoľko štúdií a manipulácií: inštrumentálne štúdie mozgu (EEG), krvný obeh mozgu (Dopplerografia) a anatomické štruktúry (ultrazvuk mozgu, počítačová tomografia, NMR, NSG), ako aj biochemické krvné testy..

Z hľadiska lokalizácie nie sú kŕče rovnaké - sú zovšeobecnené, tj pokrývajú celé telo a lokalizované, ktoré sú spojené s jednotlivými svalovými skupinami..

Záchvaty sa líšia svojou povahou: tonické, keď sa zdá, že sa dieťa natiahne a na krátku dobu zamrzne v určitej pevnej polohe, a klonické, pri ktorých dochádza k zášklbom končatín a niekedy aj celého tela..

Rodičia by mali dieťa starostlivo sledovať v prvých mesiacoch života, pretože kŕče u detí sa môžu stať začiatkom epilepsie, ak sa neskontaktujete okamžite so špecialistom a nevykonávate kompetentnú liečbu. Starostlivé pozorovanie a podrobný opis výskytu záchvatov rodičmi výrazne uľahčia diagnostiku lekára a urýchlia výber liečby..

Liečba dieťaťa s poškodením centrálneho nervového systému

Presná diagnóza a včasná liečba patológie CNS sú mimoriadne dôležité.

Telo dieťaťa je v počiatočnej fáze vývoja veľmi citlivé na vonkajšie vplyvy a včasné postupy môžu zásadne zmeniť budúci život dieťaťa a jeho rodičov, čo vám umožní zbaviť sa problémov vo veľmi ranom štádiu, ktoré sa môže stať veľmi významné v neskoršom veku..

Spravidla sa deťom so skorými patológiami predpisuje farmakoterapia v kombinácii s fyzickou rehabilitáciou..

Fyzioterapeutické cvičenia (LFK) sú jednou z najúčinnejších nrogových metód rehabilitácie detí s léziami na centrálnom nervovom systéme..

Správne zvolený priebeh cvičebnej terapie pomáha obnoviť pohybové funkcie dieťaťa pomocou adaptačných a kompenzačných schopností tela dieťaťa.